Zverejnenie formulára pre CESOP

7. júna 2024 | Čas čítania: 1 Min

Elektronický formulár pre nahlasovanie údajov do Centrálneho elektronického systému platobných informácií (CESOP) sa týka poskytovateľov platobných služieb usadených v Európskej únii. CESOP predstavuje centralizovanú európsku databázu, ktorá monitoruje informácie o cezhraničných transakciách. Cieľom takejto databázy je jednoduchšie odhalenie daňových podvodov, a to najmä pri podvodoch s DPH v elektronickom obchode.

Poskytovatelia platobných služieb majú povinnosť viesť záznamy o príjemcoch cezhraničných platieb, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 cezhraničných platieb (na jedného príjemcu). Tieto údaje sú následne povinní predložiť Finančnej správe SR prostredníctvom vzorového elektronického formulára (jednotného pre celú EÚ) najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ku ktorému sa informácie vzťahujú.

Finančná správa SR zverejnila elektronický formulár pre nahlasovanie údajov do CESOP v katalógu formulárov na portáli Finančnej správy SR. Keďže prvým reportovacím obdobím bol prvý kalendárny štvrťrok 2024, informácie o cezhraničných platbách sa prvýkrát predkladali do 30.4.2024. Ďalším reportovacím obdobím bude druhý kalendárny štvrťrok 2024 s termínom podania formuláru do 30.6.2024.

Autor článku: Katarína Piecková

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba