Zvýšenie náhrad za používanie motorových vozidiel od 1.5.2024

7. júna 2024 | Čas čítania: 1 Min

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení v rámci pracovných ciest. Medzi tieto plnenia patrí aj základná náhrada za jeden kilometer jazdy. Sumy základných náhrad určuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo“) na základe údajov o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Na základe opatrenia vydaného ministerstvom sa s účinnosťou od 1.5.2024 zvýšila suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách za jeden kilometer jazdy, a to nasledovne:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,071 EUR na 0,075 EUR,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,252 EUR na 0,265 EUR.

Zvýšenie základnej náhrady má vplyv na zvýšenie náhrad za používanie motorových vozidiel zamestnanca pri pracovných cestách a náhrad za použitie vlastného motorového vozidla podnikateľa.

Autor článku: Michaela Firická

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba