Home | 

Kompletné účtovné riešenie pre Váš eCommerce

Kompletné účtovné riešenie pre Váš eCommerce

Novinky
Kategórie
Kontakt

Kompletné účtovné riešenie pre Váš eCommerce

TPA poskytuje komplexné automatizované a digitalizované účtovné služby pre eCommerce podnikanie. S nami zvládnete účtovníctvo v reálnom čase, efektívne a bez zbytočných komplikácií bez ohľadu na Vašu veľkosť a počet krajín, v ktorých predávate svoj tovar a služby.

Čo robíme?

Naše služby zahŕňajú nastavenie a komplexné automatizované a digitalizované spracovanie všetkých dátových vstupov do účtovníctva e-commerce spoločností:

 • Spracovanie prijatých objednávok a vystavených faktúr
 • Spracovanie prijatých faktúr a účteniek prostredníctvom OCR
 • Spracovanie bankových a platobných transakcií:
 • Automatizované spracovanie bankových transakcií
 • Automatizované spracovanie transakcií platobných brán a bankových tlačidiel
 • Automatizované spracovanie kuriérskych dobierok
 • Účtovanie skladov spôsobom A a B
 • Spracovanie miezd a personalistiky
 • Príprava DPH a OSS priznaní a komunikácia s finančnou správou
 • Príprava Intrastat a Štatistických výkazov Generovanie platobných príkazov z ERP online
 • Business Intelligence custom reporting v reálnom čase dostupný online

Automatizovanie spracovania prijatých objednávok a vystavených faktúr – Ako to funguje?

Na naše ERP software-i Helios a ABRA Flexi vieme napojiť prostredníctvom pluginov a klientských či vlastných API napojení všetky dostupné e-commerce platformy (Shoptet, Prestashop, Shopify, Shopsys, UpGates, Woocommecre, Magento ale i custom e-commerce riešenia a pod.) ale rovnako aj marketplace ako Amazon, Allegro, E-mag a mnoho iných.

Vďaka skúsenosti s množstvom platforiem a marketplaceov vieme v reálnom čase posielať informácie o objednávkach, vystavených faktúrach, výdajkách zo skladu a automatizovať proces zmeny statusu objednávok, odosielania faktúr e-mailom, následným generovaním výdajok zo skladu a automatickým účtovaním týchto transakcií na základe preddefinovaných typov dokladov a typov transakcií. Z tohto dôvodu pre nás nie je prekážkou v dosahovaní vysokej efektivity, či sa jedná o stovky, tisíce, desaťtisíce či státisíce vystavených faktúr mesačne.

Digitálne spracovanie prijatých faktúr a účteniek prostredníctvom OCR – Ako to funguje?

Aktuálne využívame rôzne vlastné ale aj externé OCR digitalizačné/vyťažovacie nástroje, niektoré so schvaľovacími stromami a vlastnými mobilnými aplikáciami, kde nám automatizovane preposielate prijaté faktúry alebo fotíte účtenky, ktoré sa v programe zobrazia do pár sekúnd. Následne ich na dennej báze kontrolujeme, spracovávame a prostredníctvom API napojení odosielame do našich ERP Helios a ABRA Flexi. Týmto spôsobom viete mať v reálnom čase evidenciu prijatých dokladov, ktoré môžete v krátkom čase uhrádzať podľa potreby priamo z Vášho ERP. Tým pádom nepotrebujete žiadne ďalšie podporné evidencie a zoznamy, Vašim hlavným prehľadom v reálnom čase o záväzkoch spoločnosti sa stáva Váš ERP dostupný online.

Spracovanie bankových a platobných transakcií – Ako to funguje?

Banky: Vďaka smernici EÚ PSD2 a otvoreným API bánk dokážeme napojiť väčšinu SK a CZ bánk priamo na naše ERP Helios a ABRA Flexi, čím máme zabezpečenú online synchronizáciu medzi bankovými účtami a účtovníctvom. Rovnako máme bohaté skúsenosti s hromadným importom transakcií zahraničných bánk v CEE regióne, kde v niektorých prípadoch zatiaľ nie je dostupné riešenie cez API. Import týchto transakcií vieme zabezpečiť v rôznych intervaloch (dennej, týždennej alebo mesačnej báze). Bankové transakcie sa pri importe automaticky párujú s dokladmi v účtovníctve a pričom pri správnom nastavení dosahujeme vysoké percento automatického párovania a automatického zaúčtovania opakujúcich sa transakcií so štandardizovaným popisom (cez 90%).

Platobné brány: Rovnako prostredníctvom API a pluginov, ktoré máme napojené na naše ERP Helios a ABRA Flexi dokážeme v reálnom čase prenášať transakcie platobných brán a bankových tlačidiel do účtovníctva. Máme skúsenosti s väčšinou dostupných lokálnych aj medzinárodných platobných brán a bankových tlačidiel, kde automatizovane účtujeme o celkovej sume za úhrady pre účely párovania s vystavenými faktúrami, transakčných poplatkoch, kurzových rozdieloch a hromadných platbách, ktoré sú vyplácané platobným riešením na bankový účet. Tak máte istotu, že Vám neunikne žiadna úhrada a máte presný prehľad o poplatkoch, ktoré platíte za jednotlivé riešenia v jednotlivých krajinách.

Kuriérske dobierky: Aktuálne na dennej báze importujeme kuriérske hárky, ktoré nám kuriéri alebo klienti automaticky preposielajú, importujeme prostredníctvom pluginov, bez zásahu človeka. Kuriérske dobierkové hárky, ktoré majú dostupné API napojenia sa nám automaticky prenášajú do našich ERP systémov Helios a ABRA Flexi. Pri prenose sa tieto platby automaticky párujú na základe variabilného symbolu a sumy, pri cudzích menách sa automaticky počítajú a účtujú kurzové rozdiely. Týmto spôsobom môžete vidieť aktuálny stav svojich pohľadávok voči kuriérom a máte istotu, že hromadne prijaté platby od kuriérov sú odsúhlasené na tieto hárky a nedochádza k žiadnym mankám v inkasovaných tržbách. Aktuálne takto vieme spracovať väčšinu používaných kuriérskych spoločností v CEE regióne.

Účtovanie skladov spôsobom A a B – Ako to funguje?

Vďaka nášmu riešeniu automatizácie a digitalizácie pre e-commerce môžete viesť skladovú evidenciu a tak účtovať spôsobom A o svojich zásobách. Príjem tovaru môžete spracovať prostredníctvom externých WMS aplikácií a tieto informácie prenášať do ERP prostredníctvom API napojení, alebo môžete viesť skladovú evidenciu priamo v ERP Helios a ABRA Flexi. Výdaj tovaru sa prostredníctvom prenosu objednávok a generovaniu vystavených faktúr a z nich výdajok realizuje automatizovane s každou vystavenou faktúrou. Našimi riešeniami zabezpečujeme synchronizáciu stavov skladov medzi WMS, ERP a Vašou e-commerce platformou, čím máte zabezpečené, že na Vašom e-shope máte stále aktuálne dostupné množstvo zásob, ktoré máte reálne na sklade. Rovnako viete spoľahlivo oceniť hodnotu Vášho skladu, nakoľko ERP skladové hospodárstvo používa niektorú z metód ocenenia zásob FIFO alebo VAP a precení hodnotu skladu s každým skladovým pohybom. Vďaka tomu viete spoľahlivo vyčísliť hrubú maržu z každej vystavenej faktúry, nedochádza k žiadnym dohadom o skladových cenách Vašich zásob, túto informáciu určite oceníte pri nastavovaní výkonnostných marketingových kampaní.

Business Intelligence custom reporting v reálnom čase dostupný online – Ako to funguje?

Online dostupnosť aktuálnych účtovných dát a ich účtovanie v reálnom čase nám umožňuje s týmito dátami pracovať na dennej báze a odosielať ich do rôznych Business Intelligence nástrojov ako Looker Data Studio, Power BI, prípadne natívnych dashboardov priamo v ERP Helios a ABRA Flexi. Tieto dáta následne vizualizujeme v štandardizovaných dashboardoch, kde môžete mať prehľad o počte objednávok, výnosoch, nákladoch na predaný tovar, variabilných a fixných nákladoch, hrubého a čistého zisku v jednotlivých mesiacoch a krajinách. Neostávame ale len pri tom, každému klientovi pripravujeme custom dashboardy, kde vizualizujeme rôzne požiadavky, ako napr. dotáciu prepravy do jednotlivých krajín, výšku nákladov na výkonnostné kampane, porovnanie výšky poplatkov za jednotlivé platobné metódy, alokáciu fixných nákladov na jednotlivé krajiny a distribučné kanály a množstvo iného.

Viac sa môžete dozvedieť na našej webstránke.

Rozhovory:

Konferencie, kde sa nás mohli stretnúť:

Autor článku

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.