Home | 

Mimoriadna investičná pomoc

Mimoriadna investičná pomoc

Novinky
Kategórie
Kontakt

Mimoriadna investičná pomoc

V našom predchádzajúcom Newslettri sme Vás informovali o návrhu novely zákona č. 57/2018 Z.z. o regionálnej investičnej pomoci, ktorý bol schválený dňa 13.02.2024 v predloženom znení.

V nadväznosti na túto novelu, Ministerstvo hospodárstva SR predložilo návrh úpravy nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci. Zámerom je najmä využiť dočasný krízový rámec Európskej únie (EÚ), pre urýchlenú podporu v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Návrh nariadenia vlády upravuje maximálnu intenzitu ako aj maximálnu výšku investičnej pomoci pre investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 50 miliónov EUR. Výška maximálnej pomoci závisí od veľkosti podniku žiadateľa, lokality, v ktorej sa má investičný zámer realizovať, a od formy požadovanej investičnej pomoci. Zvýhodnená je investičná pomoc vo forme úľavy na dani. V prípadoch, kedy bude investičná pomoc podliehať notifikácii Európskej komisii, bude hranica oprávnených nákladov znížená.

Ďalej sa navrhuje zmena mapy regionálnej pomoci pre Slovensko a rozdelenie okresov do zón M1 (okresy západného, stredného a východného Slovenska) a M2 (okresy Bratislavského kraja) pre účely mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Zároveň bude možné navýšiť maximálnu výšku a maximálnu intenzitu mimoriadnej investičnej pomoci do výšky, ktorá by prijímateľovi preukázateľne mohla byť poskytnutá na rovnocennú investíciu v tretej krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Medzi odvetvia, v ktorých sa môžu investičné zámery podporiť mimoriadnou investičnou pomocou, sú oblasti zamerané na:

  • výrobu batérií, solárnych panelov, veterných turbín, tepelných čerpadiel, elektrolyzérov a zariadení na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého,
  • výrobu kľúčových komponentov navrhnutých a primárne používaných ako priamy vstup na výrobu podľa predošlého bodu a uvedených v prílohe k nariadeniu vlády,
  • výrobu alebo zhodnotenie kritických surovín potrebných na výrobu výrobkov podľa vyššie uvedených bodov a uvedených v prílohe IV k Nariadeniu EÚ č. 651/2014.

Dátum účinnosti úpravy nariadenia vlády sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.