Home | 

Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií

Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií

Novinky
Kategórie
Kontakt

Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií

Nakoľko v súčasnosti SR nedisponuje komplexnou právnou úpravou v oblasti preverovania zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku SR a bezpečnosti a verejného poriadku v EÚ, Národná rada SR schválila dňa 29.11.2022 návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií. Jeho primárnym účelom je úprava preverovania zahraničných investícií z tretích krajín smerujúcich na Slovensko.

Slovensko vníma prínos zahraničných investícií v rámci hospodárskeho rozvoja. Cieľom novej právnej úpravy preto nie je zníženie prílevu zahraničných investícií na Slovensko, ale zavedenie mechanizmu, ktorý sa vo svete osvedčil ako účinný prostriedok ochrany pred prípadnými bezpečnostnými rizikami spojenými so zahraničnými investíciami.

Zahraničnou investíciou sa rozumie najmä akvizícia, fúzia, určitý okruh “asset” investícií, ale aj investície na zelenej lúke, či investície typu “joint venture”. Kritická zahraničná investícia je tá, pri ktorej sa vopred predpokladá zvýšené bezpečnostné riziko (napr. investície v sektore vojenskej technológie, digitálne služby) a bola stanovená v hodnote najmenej 10 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach cieľovej osoby.

Preverovateľom zahraničných investícií bude MHSR a preverovanie bude prebiehať na základe žiadosti zahraničného investora alebo z úradnej moci (napr. pri kritickej investícii). Výsledkom preverenia zo strany MHSR môže byť buď povolenie investície alebo jej zákaz.

Zákon o preverovaní zahraničných investícií nadobúda účinnosť 1. marca 2023.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.