Home | 

Nové nástroje na boj proti DPH podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu

Nové nástroje na boj proti DPH podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu

Novinky
Kategórie
Kontakt

Nové nástroje na boj proti DPH podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu

Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).   

Návrhom zákona dôjde predovšetkým k transpozícii smernice Rady EÚ, v dôsledku čoho budú s účinnosťou od 1.1.2024 zavedené nové povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb. Cieľom tejto novely je zavedenie harmonizovaných pravidiel, ktoré slúžia na boj proti daňovým podvodom v oblasti cezhraničného elektronického obchodu, ako aj na kontrolu správnosti výšky priznanej dane.  

Povinnosti vybraných poskytovateľov platobných služieb:   

  • vedenie záznamov v elektronickej podobe o príjemcoch cezhraničných platieb, ak v priebehu kalendárneho štvrťroka poskytovateľ platobných služieb poskytol rovnakému príjemcovi platobné služby zodpovedajúce viac ako 25 cezhraničným platbám,   
  • hlásenie vedených záznamov Finančnému riaditeľstvu SR najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, ktorého sa tieto záznamy týkajú.   

Poskytovatelia platobných služieb budú povinní uchovávať záznamy v súvislosti s cezhraničnými platbami počas troch kalendárnych rokov.  

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.