Home | 

Nový zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

Nový zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

Novinky
Kategórie
Kontakt

Nový zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií

Vláda SR preložila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov, čím reaguje na prijatie Nariadenia Rady (EÚ) 2022/1854 o núdzovom zásahu (ďalej len „Nariadenie“).  Cieľom tohto zákona je riešiť vysoké ceny energie. Na základe Nariadenia majú podniky, ktoré vytvárajú aspoň 75% obratu činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, ktoré zaznamenali nárast svojich ziskov v dôsledku náhlych a nepredvídateľných okolností vojny na Ukrajine, úmerne prispieť k zmierneniu energetickej krízy na príslušnom vnútornom trhu v EÚ.

V nadväznosti na vyššie uvedené Nariadenie predložila Vláda SR návrh zákona, ktorým sa zavádza nový povinný dočasný solidárny príspevok právnických osôb a stálych prevádzkarní zahraničných osôb v SR, ktoré vykonávajú svoju činnosť v odvetí ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií.

Príspevok sa vypočíta ako súčin sadzby a základu príspevku, pričom navrhovaná výška sadzby príspevku je 70 %. Základ príspevku predstavuje rozdiel medzi základom dane porovnávaného zdaňovacieho obdobia (začína sa v 2022 alebo 2023) a priemerom základov dane porovnávacích zdaňovacích období (štyri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvé sa začalo po 1.1.2018) zvýšeným o 20 %. Pri výpočte základu príspevku sa vychádza zo základu dane z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty, o odpočet výdavkov na výskum a vývoj a odpočet výdavkov na investície.

Týmto návrhom nového zákona sa novelizuje zároveň aj zákon o dani z príjmov, t. j. zaplatený príspevok sa má považovať za daňový výdavok.

Účinnosť tohto nového zákona sa navrhuje od 31.12.2022.

Avšak vzhľadom na politickú aj ekonomickú situáciu, na negatívne reakcie niektorých energetických podnikov a zväzov a na 90% zdanenie nadmerného príjmu z predaja elektriny v zmysle novely zákona o energetike je prežitie tohto návrhu veľmi otázne.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.