Boj proti praniu špinavých peňazí

11. marca 2024 | Čas čítania: 1 Min

Európska komisia ešte v priebehu roka 2021 navrhla balík legislatívnych návrhov na zlepšenie a posilnenie pravidiel EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Hlavným cieľom dohody je ochrana občanov ako aj finančného systému EÚ pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, a to zlepšením spôsobu organizácie a spolupráce vnútroštátnych systémov v tejto oblasti. Pomocou dohody budú v rámci celej EÚ po prvýkrát úplne harmonizované pravidlá v boji proti praniu špinavých peňazí.

Európsky parlament a Európska rada dospeli dňa 18.1.2024 k predbežnej dohode o balíku opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí. V rámci dohodnutých pravidiel sa stanovuje maximálny limit na platbu v hotovosti vo výške 10 000 EUR ako aj vznik nového inštitútu na monitorovanie, podporovanie a koordinovanie predpisov EÚ v rámci jednotlivých členských štátov. Dohodou bude zabezpečené, aby sektor kryptomien, sektor obchodu s luxusným tovarom a tiež profesionálne futbalové kluby boli povinné sledovať svojich zákazníkov s monitorovaním transakcií a hlásením podozrivých prejavov.

Aby dohoda nadobudla platnosť, je potrebné jej formálne odhlasovanie zástupcami jednotlivých členských štátov a Európskym parlamentom.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba