Koncernové účtovníctvo

| Čas čítania: 1 Min

TPA Vám ponúka nasledovné služby v oblasti koncernového účtovníctva – podľa národných aj medzinárodných (IFRS) účtovných zásad:

  • Zostavenie konsolidovanej závierky
  • Nastavenie štruktúry koncernového reportingu
  • Dizajn reportovacích balíkov („Reporting Packages“) prispôsobených potrebám spoločností
  • Zostavenie interných príručiek (Group Accounting Manuals)
  • Špeciálne otázky v súvislosti s konsolidáciou
  • Stanovenie okruhu konsolidácie
Kontaktná osoba