Návrh novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

20. decembra 2022 | Čas čítania: 2 Min

 

Dňa 8.11.2022 poslanci NR SR posunuli do druhého čítania návrh novely zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Cieľom návrhu je získať dodatočné finančné prostriedky do štátneho rozpočtu SR, vzhľadom na hospodárske škody spôsobené pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine.

 

Po schválení novely zákona bude osobitný odvod povinný pre subjekty v regulovaných odvetviach, ktorých výsledok hospodárenia presiahne 3 000 000 eur. Návrh obsahuje rozšírenie rozsahu subjektov, ktoré budú mať povinnosť odvádzať tento odvod, o mnohé subjekty pôsobiace na finančnom trhu na základe povolenia od NBS. Ide napr. o finančných sprostredkovateľov, obchodníkov s cennými papiermi či správcovské spoločnosti. Novela zákona sa týka aj subjektov poskytujúcich vysielanie programovej služby na základe licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu. Medzi regulované subjekty sa navrhuje zaradiť aj spoločnosť poverenú výberom mýta na Slovensku.

 

Ďalšou navrhovanou zmenou je, aby sa doterajšie postupné znižovanie sadzby odvodu zastavilo a súčasne aby sa zvýšila sadzba odvodu na 0,01 (z pôvodných 0,00726). Účinnosť novely zákona sa navrhuje dňom jej vyhlásenia.

 

Navrhované znenie zákona však ešte nie je finálne, nakoľko bol predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa menia uvedené navrhované zmeny, ako napríklad zníženie sadzby odvodu alebo nerozšírenie regulovaných subjektov.

<< späť na Newsletter