Návrh novely zákona o účtovníctve

15. marca 2023 | Čas čítania: 1 Min

 

Na základe predbežnej informácie Ministerstva financií SR sa v súčasnosti pripravuje zmena zákona č. 431/2022 Z. z. o účtovníctve, ktorou sa slovenský zákon priblíži ešte viac európskym predpisom. Cieľom navrhovanej zmeny je zlepšiť kvalitu informácií zverejňovaných vo výročných správach vybraných účtovných jednotiek týkajúcich sa ich vplyvu na environmentálnu, sociálnu oblasť a oblasť riadenia a správy (informácie o udržateľnosti). Všetky tieto informácie by mali dostať aj jednotný elektronický formát vykazovania v súlade s európskymi štandardami a s povinnosťou jednotného uistenia týchto informácií nezávislou stranou.

V súvislosti s uvedenou zmenou je plánovaná aj úprava požiadaviek na odborné vzdelanie audítorov a systematiku ich práce. V súčasnosti nie sú tieto požiadavky na audítorov zákonom o audite a ani zákonom o účtovníctve udávané ako povinné, preto ani nie sú bližšie upravené. S ohľadom na plánované zmeny na požiadavky povinného zverejňovania informácií o udržateľnosti bude potrebné prijať zmeny nielen v spomínaných zákonoch, ale tiež v Obchodnom zákonníku.

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania novely zákony o účtovníctve je máj 2023.

<< späť na Newsletter