Návrh opatrenia MPSVR SR o sumách stravného

16. marca 2022 | Čas čítania: 1 Min

Cena stravného a aj stravných lístkov by sa mala návrhom opatrenia MPSVR SR po viac ako dvoch rokoch zvýšiť.  

Sumy stravného sa majú predbežne upraviť nasledovne:  

  • 6 eur (z pôvodných 5,10 eur) pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín,  
  • 9 eur (z pôvodných 7,60 eura) pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 
  • 13,70 eur (z pôvodných 11,60 eura) pre časové pásmo nad 18 hodín.  

Prijatým návrhom sa teda zvýši aj maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo na sumu 3,30 eur (súčasne 2,81 eur), pričom najnižšia možná hodnota gastrolístka by sa mala zvýšiť zo súčasných minimálne 3,83 eur na sumu 4,50 eur.  

Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na gastrolístok.  

O schválenom návrhu Vás budeme informovať v najbližších vydaniach nášho Newslettra.  

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba