Ostatné uisťovacie službyAudit TPA disponuje rozsiahlymi vedomosťami expertov v oblasti špeciálnych a osobitných auditov a môže preto ponúknuť audit v nasledovných oblastiach:

  • Audity spoločností vytvorených podľa obchodného práva
  • Audity vo verejnoprávnej oblasti
  • Audity neziskových organizácií
  • EÚ audity (audity dotácií)
  • Audity interného kontrolného systému (IKS)
  • Interné audity
Kontaktná osoba