Predĺženie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti pri dodaniach, ktoré sú náchylné na daňové podvody

15. júna 2022 | Čas čítania: 1 Min

 

Dňa 10.2.2022 zverejnila Európska Komisia návrh Smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Návrh Smernice predlžuje možnosť členských štátov uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na boj proti daňovým podvodom v oblastiach citlivých na takéto podvody, a to do konca roku 2025. Jedná sa napríklad o oblasti dodania mobilných telefónov, obilnín, priemyselných plodín, prenos kvót skleníkových plynov alebo poskytovanie telekomunikačných služieb.

Zároveň tento návrh stanovuje možnosť využívať na boj proti daňovým podvodom v špecifických prípadoch takzvaný mechanizmus rýchlej reakcie (“MRR“). MRR predstavuje opatrenie, ktoré umožňuje dočasne zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb v situáciách, kedy náhle došlo k neočakávaným a rozsiahlym daňovým podvodom.

 

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba