Rozposlanie oznámenia o zmene indexu daňovej spoľahlivosti

11. marca 2024 | Čas čítania: 1 Min

Po uplynutí hodnotiaceho obdobia (kalendárny polrok k 31.12.2023) daňový úrad znova oznámil zmeny známeho motivačného nástroja, t.j. indexu daňovej spoľahlivosti pre daňové subjekty.

Oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti boli zaslané do 31.1.2024 daňovým subjektom, ktoré sa stali hodnotenými z dôvodu uplynutia dvoch rokov od konca roka, v ktorom boli daňové subjekty registrované na daň z príjmov, a tým daňovým subjektom, ktorým bolo už predtým zaslané oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti a u ktorých zároveň došlo k zmene indexu daňovej spoľahlivosti (k jeho zlepšeniu alebo zhoršeniu) alebo sa stali nehodnotenými.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba