Informačné systémy

 

Široká škála možností prispôsobenia na mieru vašej firme. HELIOS sa vďaka svojim funkciám dokonale hodí pre firmy akéhokoľvek zamerania.

         

Okamžitý prehľad o dianí v podniku, jednoduchá výmena informácií a dokumentov – HELIOS digitalizuje a zefektívňuje interné procesy. Upozornenia priamo do smartfónu alebo e-mailovej schránky vás upozornia na všetko dôležité. 

 


Pravidelná aktualizácia a neustály súlad s platnou legislatívou v Českej republike a na Slovensku. Spoľahnite sa na nás!
          

 


Pracujte so softvérom, ktorý sa vám prispôsobí. HELIOS prináša intuitívne ovládanie a prehľadné informačné panely a manažérske reporty na jedno kliknutie.
iNovatívne a iNtuitívne – to je iNuvio od spoločnosti HELIOS.
 

 

 

Kľúčové funkcionality ERP systému HELIOS:

MACHINE LEARNING                                         
(inteligentný)                               

 

Váš nový osobný asistent – umelá inteligencia systému HELIOS iNuvio, ktorá vám aktívne pomáha riadiť vašu spoločnosť. Na základe údajov z minulosti robí správne rozhodnutia a ponúka odporúčania pre efektívne procesy. 

 

 

 • šetrí prácu a čas vašich zamestnancov 
 • včas odhalí nepresnosti v účtovníctve 
 • predpovedá budúce správanie zákazníkov, dodávateľov alebo dcérskych spoločností

BUSINESS INTELLIGENCE 
(manažérsky)  

 

Nástroj Business Intelligence dopĺňa podnikové údaje uložené v systéme HELIOS o podrobný manažérsky pohľad. Zavedenie reportovania, ktoré vám zobrazí všetky údaje, ktoré potrebujete vedieť, a to aj z externých zdrojov mimo systému HELIOS.

 

 • podrobné správy o činnosti spoločnosti v reálnom čase 
 • všetky údaje, správy a analýzy manažmentu/spoločnosti na jednom mieste 
 • prístupné odkiaľkoľvek – na webe aj priamo v HELIOSe 

SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
(skladový)   

S iNuviom získate okamžitý prehľad o zmenách v zásobách a pohybe výrobných čísel. Okrem toho môžete automaticky tlačiť prepravné štítky a odosielať údaje o zásielkach priamo z HELIOSu bez nutnosti prihlasovania do systémov dopravcov vďaka existujúcemu prepojeniu na viac ako 30 dopravcov z Českej republiky a okolitých krajín. 

 

 • plná podpora snímačov čiarových kódov pomocou WMS 
 • sledovanie polohy tovaru na sklade 
 • práca so sériovými číslami a dávkami 
 • komunikácia EDI 

VÝROBA  
(výrobný)

HELIOS iNuvio uľahčuje riadenie výrobných procesov. Získate podrobný prehľad o stave výroby s rozpisom na jednotlivé strediská alebo zákazky. Čítačky kódov možno integrovať do procesu na ešte jednoduchší prenos výrobných údajov do iných oddelení. 

 

 

 • podpora čiarových kódov a zberu údajov prostredníctvom mobilných terminálov 
 • registrácia výrobnej dokumentácie a import z aplikácií CAD 
 • jednoduchá správa kusovníkov a sledovanie histórie zmien 
 • plánovanie kapacít a potrebnej spolupráce 

MZDY A PERSONALISTIKA  
(personálny)

V HELIOSe môžete jednoducho spravovať nielen evidenciu dochádzky, personalistiku a spracovanie miezd, ale aj získať prehľad o nadchádzajúcich školeniach, plánovaných lekárskych prehliadkach a výročiach zamestnancov. 

 

 

 


OBCHOD A PROJEKTOVÉ RIADENIE  
(obchodný) 

S iNuviom budete riadiť svoje vlastné podnikanie a ľahko organizovať projekty pre vás a vašich zákazníkov. Všetky dôležité informácie v CRM na niekoľko kliknutí alebo mobilné rozhranie pre predajcov v teréne? Či už prevádzkujete B2B alebo B2C e-shop, možnosti HELIOS iNuvio sú naozaj široké! 

 

 

 • objednávky, rezervácie, ponuky, fakturácia 
 • rozsiahle možnosti tvorby cien a správy vernostných programov 
 • priame prepojenie s výrobnou a skladovou agendou 
 • analýza konkurencie 

EKONOMIKA  
(účtovný) 

Účtovný modul systému HELIOS iNuvio spája všetky kľúčové údaje spoločnosti a poskytuje k nim jednoduchý prístup v zrozumiteľnej forme pre manažment a vedúcich pracovníkov. Je to tiež pokročilý nástroj na vedenie účtovnej agendy firiem všetkých veľkostí. 

 

 

 • automatické nastavenie výkazov DPH 
 • vždy aktuálna legislatívna podpora (česká a slovenská) 
 • záznamy o lízingoch, pôžičkách a splátkových kalendároch 
 • efektívne riadenie pohľadávok a záväzkov s možnosťou automatizácie postupov 

 

 

 

 

Kontaktná osoba