Sprísnenie pravidiel pre daňovú uznateľnosť úrokových nákladov

16. marca 2022 | Čas čítania: 1 Min

Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) v oblasti daňovej uznateľnosti úrokových nákladov, a to implementovaním smernice Rady EÚ ATAD 1, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam.  

ZDP aktuálne limituje iba náklady z prijatých úverov a pôžičiek od závislých osôb. Podľa predbežnej informácie k novele ZDP sa má upraviť výška daňovo uznaných prevyšujúcich úrokových nákladov, t.j. úrokových nákladov prevyšujúcich úrokové príjmy. Negatívom však je, že táto limitácia sa má po novom vzťahovať na všetky náklady na prijaté úvery a pôžičky, teda aj keď sú prijaté od tretích strán (napr. banky), nielen od závislých osôb. Základňou pre obmedzenie výšky prevyšujúcich úrokových nákladov má byť základ dane zvýšený o daňové odpisy a presahujúce (daňové) náklady na prijaté úvery a pôžičky.  

Nakoľko momentálne nie je známa predstava Ministerstva financií SR ani paragrafové znenie navrhovaných zmien, o ďalšom vývoji Vás budeme čo najskôr informovať.   

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba