Vládny návrh novely zákona č. 300/2005 Z. z. – Úprava daňových trestných činov

16. júna 2023 | Čas čítania: 2 Min

Vláda SR predložila na rokovanie Národnej rade SR návrh novely zákona č. 300/2005 Z. z. (ďalej len „návrh novely“), ktorej cieľom je modernizácia trestnej politiky a lepšie využívanie európskych nástrojov trestného práva. Účinnosť zákona je navrhnutá od 1.6.2023 a niektoré ustanovenia majú nadobudnúť účinnosť až od 1.1.2024.

V návrhu novely sa výrazne skracuje časové obdobie, kedy je možné uplatniť tzv. účinnú ľútosť a dodatočne zaplatiť daň, príslušné poplatky alebo poistné. Toto obdobie sa skracuje na 90 dní od právoplatnosti vznesenia obvinenia. Týmto opatrením sa má predísť situácii, keď páchateľ čaká až na definitívny záver vyšetrovania o spáchaní trestného činu, aby až potom splnil svoju povinnosť. Táto zmena tiež prispieva k úspore finančných prostriedkov štátu a kapacitám orgánov činných v trestnom konaní. Podľa novely bude navyše účinná ľútosť možná len v prípade, keď škoda nepresahuje 250 000 EUR.

Súčasťou návrhu novely je aj zvýšenie hranice trestnosti daňových trestných činov súvisiacich so skrátením alebo neodvedením dane a poistného. Pri väčšine daňových trestných činov sa hranica trestnosti posúva na hodnotu väčšej škody, t.j. najmenej 5 000 EUR. Výška spôsobenej malej škody sa zvýši z pôvodných 266 EUR na 500 EUR a ostatné hranice škôd sa posúvajú úmerne. Škoda veľkého rozsahu sa zvyšuje na 250 000 EUR.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba