Zasielanie údajov finančnej správe v rámci informačného systému e-fakturácie

15. júna 2022 | Čas čítania: 2 Min

 

Ako sme Vás už informovali v predchádzajúcich vydaniach nášho newslettra, Ministerstvo financií SR spolu s finančnou správou pracuje na zavedení jednotného procesu elektronizácie obehu faktúr cez tzv. informačný systém elektronickej fakturácie (“IS EFA“). V praxi pôjde o systém zasielania údajov z vystavených ako aj prijatých faktúr na portál finančnej správy, čo by malo prispieť k zníženiu administratívnej záťaže pre podnikateľov, postupne by malo dôjsť k zrušeniu kontrolného výkazu DPH a aj k zjednodušeniu vypĺňania daňových priznaní.

Verejná testovacia fáza prototypu IS EFA má prebehnúť v júni 2022, pričom proces elektronizácie obehu faktúr by mal byť pre všetkých podnikateľov oficiálne zavedený v januári 2023. Podnikateľom s vlastnými softvérovými nástrojmi má umožniť preniesť údaje z faktúr priamo do IS EFA bez nutnosti ďalšieho zásahu. Pre malých podnikateľov bude k dispozícii bezplatná webová aplikácia, ktorá umožňuje vyhotovovanie a prenos elektronických faktúr do IS EFA.

Pre zabezpečenie vyššej kvality služieb a transparentnosti IS EFA sa Ministerstvo financií SR rozhodlo umožniť verejnosti zapojiť sa do návrhu vylepšení e-fakturácie ešte pred jej spustením do ostrej prevádzky. Počas testovacej fázy bude umožnené tak odbornej verejnosti, ako aj podnikateľom, aby si vyskúšali prácu s online aplikáciou, alebo integráciu prostredníctvom systému OpenAPI. Všetky technické podrobnosti s možnosťou otestovania systému je možné nájsť na https://web-einvoice-demo.mypaas.vnet.sk/

Ak má verejnosť či podnikatelia otázky, postrehy a námety na zlepšenie, tieto je možné zasielať prostredníctvom e-mailu na adresu: e-fakturacia@mfsr.sk.

 

 

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba