Home | 

Hĺbková finančná previerka (FDD)

Hĺbková finančná previerka (FDD)

Pod Financial Due Diligence sa rozumie starostlivé, systematické a podrobné zisťovanie, kontrola a analýza dát kandidátov na investície, prebratie alebo fúziu resp. zverejnenie dát samotným cieľovým objektom.

Due Diligence siaha ďaleko nad rámec formálnej kontroly, napríklad účtovných závierok alebo obchodných kníh.

Naša podpora pri Financial Due Diligence zahŕňa obyčajne nasledovné činnosti:

 • Analýza finančnej situácie
 • Vyhodnotenie podstatných podkladov k účtovníctvu
 • Preskúmanie zmlúv uzatvorených so zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami ohľadom významných vplyvov na stav majetku a záväzkov, nákladov a výnosov cieľovej firmy
 • Odvodenie ukazovateľov relevantných pre kúpnu cenu, ako napr. EBITDA alebo EBIT
 • Analýza tržieb a marže z predaja podľa obchodných oblastí
 • Posúdenie existujúcich finančných plánov a tvorba alternatív

Ďalšie služby v súvislosti s Due Diligence

 • Identifikovanie eventuálnych prekážok uskutočnenia transakcie (Deal Breakers)
 • Analýza firmy pre identifikáciu významných hnacích síl hodnoty a rozhodujúcich faktorov úspechu, ako aj rizikových faktorov
 • Poradenstvo pri koncepcii transakcie (štrukturalizácia transakcie)
 • Ocenenie cieľového objektu
 • Podpora pri určení kúpnej ceny a podpora pri vyjednávaní
 • Popri Financial Due Diligence má Tax Due Diligence podstatný význam v súvislosti s nákupom firmy

Kontaktná osoba

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.