Home | 

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Pre podnikateľov je čoraz dôležitejšie koncentrovať sa na kľúčové činnosti firmy a oblasť účtovníctva k nim v mnohých prípadoch nepatrí.

Účtovná závierka však predstavuje dôležitý nástroj určenia momentálneho stavu s ohľadom uplynulého obdobia. Vďaka tomuto plánovaciemu nástroju sa dá lepšie určiť a zadefinovať orientácia firmy v budúcnosti.

Experti z TPA Vám preto ponúkajú rozsiahlu podporu s nasledovnými službami:

 • priebežné komplexné finančné účtovníctvo
 • príprava daňového priznania k DPH, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu
 • príprava hlásení pre INTRASTAT, NBS a štatistiku
 • príprava realizácie platobného styku
 • realizácia upomienkového konania
 • zodpovedajúce administratívne práce
 • manažérsky reporting
 • poradenstvo pri všetkých otázkach bilancovania
 • zostavovanie účtovných závierok podľa slovenských zákonov
 • priebežná účtovná závierka
 • príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osobôb
 • podpora pri výkone povinností konateľov a predstavenstva
 • plnenie predpisov zverejňovania
 • sprevádzanie pri daňovej kontrole
 • sprevádzanie pri audite
 • príprava príslušných interných smerníc v oblasti účtovníctva
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.