Sektor služieb

Naši špecialisti poskytujú riešenia spoločnostiam z oblasti služieb týkajúce sa daňových a účtovných záležitostí spojených s využívaním a poskytovaním služieb vo vzťahu k zahraničiu. V spolupráci s našimi kolegami z medzinárodnej siete Baker Tilly International sme schopní riešiť Vaše požiadavky na medzinárodnej úrovni. Medzi našich klientov patria prominentné spoločnosti v oblasti právnych a poradenských služieb, […]

Bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby

Bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby si vyžadujú odborné znalosti, pretože právne predpisy v týchto odvetviach sú čoraz prísnejšie. Transparentnosť a témy ako Solvency II alebo Basel III sú aktuálne veľmi dôležité a budú i v budúcnosti. Naši odborníci pomôžu Vám i Vašej spoločnosti v daňových otázkach, audite a poradenstve tak, aby ste splnili neustále sa zvyšujúce požiadavky trhu. Analyzujeme súčasný vývoj […]

Advokátske kancelárie

TPA spolupracuje s advokátmi a medzinárodnými advokátskymi kanceláriami. Vďaka dlhodobej spolupráci majú naši odborníci rozsiahle znalosti o špecifických požiadavkách a potrebách tejto oblasti. Pomôžeme Vám maximálne ušetriť čas – prevezmeme za Vás administratívne záležitosti, ako je účtovníctvo či vedenie miezd/mzdové účtovníctvo. Vďaka outsourcingu určitých činností sa môžete plne venovať svojmu podnikaniu.

Informačné technológie a médiá

IT technológie sú v poslednom čase jednou z najviac sa rozvíjajúcich oblastí. Tento sektor sa neustále mení a vyznačuje sa vysokým stupňom inovácií. Odvetvie IT sa skladá z výrobnej oblasti (hardvér) a oblasti služieb, ktorá okrem vývoja softvéru zahŕňa aj telekomunikácie, internet a tradičné i nové médiá. TPA už mnoho rokov úspešne poskytuje poradenstvo renomovaným spoločnostiam […]

Turistický a zábavný priemysel

V turistickom a zábavnom priemysle je potrebné jednať rýchlo a flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov. Trendy musia byť analyzované veľmi rýchlo tak, aby spoločnosť pohotovo reagovala na meniace sa trhové podmienky a kroky konkurencie. TPA dlhodobo úspešne podporuje firmy z turistického a zábavného priemyslu. Ponúkame Vám špecifické riešenia šité na mieru Vašej spoločnosti a súčasnej i budúcej ekonomickej situácii.

Doprava a logistika

V oblasti dopravy a logistiky je základom úspechu nielen kvalita, ale aj rýchlosť. Tento faktor je pre túto oblasť charakteristický. Odvetvie neustále čelí novým výzvam, či už v dôsledku stále väčšieho celosvetového prepojenia a konštantného rozvoja infraštruktúry, najmä vo vyspelých krajinách, alebo tlaku zákazníkov na stále sa skracujúce dodacie lehoty. Pre ďalší rozvoj podnikov v tomto odvetví sú […]

Biotechnológie a farmaceutický priemysel

V žiadnom inom odvetví nie je medzinárodná konkurencia taká vysoká a riziko prevzatia konkurentmi také veľké ako práve v tomto. Technologický pokrok núti podniky v tomto odvetví byť neustále v strehu a investovať do svojho ďalšieho rozvoja. Je nevyhnutné neustále zlepšovať výrobné a predajné procesy, posilňovať orientáciu na zákazníka a hľadať ďalšie distribučné kanály, aby […]

Zdravotníctvo

Na Slovensku, rovnako ako v celej Európe, rastie význam zdravotníckeho sektora. Neustále vznikajú nové pracovné miesta, napríklad v oblasti služieb pre seniorov, ktorých počet rastie v dôsledku rýchleho starnutia obyvateľstva. Aj túto oblasť je potrebné odborne zabezpečiť. V oblasti preventívnej zdravotnej starostlivosti došlo v posledných rokoch k veľkému rozvoju príležitostí. Čoraz viac ľudí dbá o svoje […]

Potravinárstvo a poľnohospodárstvo

Potravinársky sektor je jedným z najdôležitejších sektorov domáceho hospodárstva nielen pre svoj spoločenský význam a 22 % podiel na výdavkoch domácností. V rámci spracovateľského priemyslu Slovenskej republiky je výroba potravín a nápojov vedúcim odvetvím z hľadiska tržieb. Samotné odvetvie je vystavené mnohým špecifickým aspektom. Významný podiel produkcie je realizovaný cez obchodné reťazce, čo vytvára tlak […]

Súkromné osoby

Bez ohľadu na to, či ste podnikateľ, osoba s vysokým príjmom alebo úspešný živnostník – ponúkame Vám poradenstvo v oblasti daňového štruktúrovania Vášho majetku tak, aby bol zachovaný aj pre budúce generácie. Vypočujeme si Vaše potreby, aby sme sa uistili, čo je pre Vás dôležité dnes a ako sa Vaše priority zmenia v budúcnosti. Spoločne nájdeme neprebádané cesty a ponúkneme […]

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.