Poradenstvo pre finančných manažérov a dočasný manažment

Ako finančný riaditeľ (CFO) musíte prijímať rozhodnutia, ktorých základy sa často nedajú vnímať izolovane keďže množstvo komplexných, navzájom závislých faktorov a výziev sťažuje riešenie problémov. Pre zvýšenie efektivity pri plnení Vašej finančnej funkcie a vyhovenie požiadavkám na súlad s požiadavkami platnými pre Vašu spoločnosť (Compliance) Vám ponúkame integrované poradenské služby: Strategické a obchodné plánovanie Analýzy […]

Kontroling

Manažovať je možné len to, čo je pod kontrolou. Pre adekvátne riadenie firmy je bezpodmienečne nutné disponovať fundovanými základmi pre rozhodovanie, ktoré sa okrem iného získavajú prostredníctvom profesionálneho kontrolingového systému. TPA podporuje firmy pri firemnom plánovaní a rozvíjaní systémov kontrolingu a reportingu. TPA na želanie preberie zodpovednosť za celý proces kontrolingu a reportingu, ako outsoursovanú […]

Corporate Finance

Ústrednou výzvou každej firmy je adekvátna štruktúra financovania a zabezpečenia zdrojov kapitálu. TPA Vás môže podporiť pri plánovaní financovania, obstarávaní cudzieho kapitálu a vyjednávaní s bankami, rovnako ako pri získaní financovania vlastného imania a pri komplexných fúziách a akvizíciách. Plánovanie financovania a likvidity Optimalizácia funkcie Treasury Návrh architektúr financovania Poradenstvo pri obstarávaní cudzieho a vlastného […]

Hĺbková finančná previerka (FDD)

Pod Financial Due Diligence sa rozumie starostlivé, systematické a podrobné zisťovanie, kontrola a analýza dát kandidátov na investície, prebratie alebo fúziu resp. zverejnenie dát samotným cieľovým objektom. Due Diligence siaha ďaleko nad rámec formálnej kontroly, napríklad účtovných závierok alebo obchodných kníh. Naša podpora pri Financial Due Diligence zahŕňa obyčajne nasledovné činnosti: Analýza finančnej situácie Vyhodnotenie […]

Reštrukturalizácie

Krízy vo firmách sa stávajú. Dôvodom môžu byť zmeny na trhu (napr. pokles obratov, konkurencia, technologické zmeny), zmeny vo firme (napr. kontroling, Cash-flow, bonita, vlastné imanie, manažment, transparentnosť), ako aj makroekonomické zmeny (napr. ekonomická situácia, regulácie, zákony, štátna intervencia). Vďaka vhodným reorganizačným stratégiám by sa hodnota zaangažovanosti mala zvýšiť pre všetky zaangažované strany. Naše služby: Analýza Status […]

Oceňovanie

Pre oceňovanie firiem alebo ich majetku existujú najrôznejšie dôvody. Väčšinou slúži na zistenie kúpnych resp. predajných cien. O oceňovanie je však čoraz väčší záujem a vykonávajú sa aj v rámci vedenia firmy, orientovaného na tvorbu hodnoty (Shareholder Value) a pre (medzinárodné) finančné výkazníctvo. TPA Vám ponúka ocenenie firmy okrem iného pre nasledovné požiadavky: Kúpa resp. […]

Organizácia & IT

Optimalizácia organizácie sa týka reťazca tvorby hodnôt vo firme od požiadaviek zákazníkov až po ich splnenie. Preto je potrebné vždy nastaviť procesy a navzájom ich zosúladiť. Obchodná stratégia Organizácia procesov Organizácia štruktúry Rozhrania Organizácia IT systémov IT systémy Alokácia zdrojov (ľudia) Systémy riadenia (manažment kvality, projektový manažment a pod.) Rozmanité informačné toky medzi funkciami a […]

Fúzie / Akvizície

Expanzia firmy, strategická nová orientácia alebo reorganizácia – v oblasti fúzií a akvizícií (M&A) sú pre firmu akejkoľvek veľkosti a z akéhokoľvek odvetvia skryté šance a možnosti na zvýšenie hodnoty. Tieto podnikateľské výzvy však môžu ukrývať aj značné riziká pre firmu a osoby s rozhodovacími právami. Keďže podobné kúpno-predajné transakcie nepatria k rutinným činnostiam firmy, […]

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.