Home | 

Návrh novely zákona o dani z motorových vozidiel

Návrh novely zákona o dani z motorových vozidiel

Novinky
Kategórie
Kontakt

Návrh novely zákona o dani z motorových vozidiel

Poslanci Národnej rady SR predložili návrh novely zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, ktorej cieľom má byť odstránenie nadmerného daňového a poplatkového zaťaženia slovenských autodopravcov v porovnaní s okolitými štátmi krajín V4 ako aj zníženie administratívnej záťaže.

V návrhu zákona sa navrhuje nasledovné zníženie dane z motorových vozidiel (ďalej len „daň“) autodopravcov:

  • zníženie dane o 50 %, ak autodopravca zaplatil za predchádzajúci kalendárny rok za slovenské mýto viac ako 50 % dane pripadajúcej na ním vlastnené vozidlo;
  • zníženie dane o sumu preukázateľne zaplateného mýta, ak autodopravca zaplatil za predchádzajúci kalendárny rok za slovenské mýto menej ako 50 %, ale viac ako 5 % dane;
  • autodopravcom, ktorí zaplatia za slovenské mýto za predchádzajúci kalendárny rok menej ako 5 % dane, sa daň znižovať nebude.

Návrh novely taktiež umožňuje zánik daňovej povinnosti na základe oznámenia doručeného správcovi dane, a to počas obdobia, kedy sa vozidlo nevyužíva na podnikanie z rôznych dôvodov (napr. jeho nepojazdnosti, dočasnej nepotrebnosti vozidla a pod.). Súčasná právna úprava umožňuje zánik daňovej povinnosti len pri odhlásení vozidla z evidencie na dopravnom inšpektoráte. Opätovný vznik daňovej povinnosti by bolo možné taktiež nahlásiť prostredníctvom oznámenia.

V oznámení o zániku daňovej povinnosti bude daňovník povinný uviesť okrem iného aj miesto, kde bude predmetné vozidlo odstavené v období bez daňovej povinnosti. V prípade, ak daňovník uvedie v oznámení nepravdivé informácie, hrozí mu dorubenie dane vo výške bez možných zákonných znížení a oslobodení.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.1.2024.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.