Home | 

Nepeňažné plnenia v zákone o dani z príjmov oslobodené v čase ich nadobudnutia

Nepeňažné plnenia v zákone o dani z príjmov oslobodené v čase ich nadobudnutia

Novinky
Kategórie
Kontakt

Nepeňažné plnenia v zákone o dani z príjmov oslobodené v čase ich nadobudnutia

Národná rada SR schválila návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), v súvislosti s ktorým sa novelizujú aj ostatné zákony, ako napr. zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty a zákon o účtovníctve.

O návrhu zákona ako aj ostatných zmenách v rámci vyššie uvedených zákonov, sme Vás bližšie informovali v predchádzajúcich číslach nášho newslettera. Zatiaľ čo zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o účtovníctve ostali v pôvodnom navrhovanom znení, finálne schválené znenie Zákona rozšírilo zákon o dani z príjmov o ďalšie doplnenia, a to o nasledovné:

  • oslobodenie nepeňažného plnenia od dane u zamestnanca/dodávateľa-fyzickej osoby nadobudnutého formou akcie alebo obchodného podielu na spoločnosti zamestnávateľa/odberateľa, avšak toto oslobodenie od dane platí len za nasledovných podmienok:
    • zamestnávateľ/odberateľ nevyplácal podiely na zisku, pričom ak k vyplateniu podielov na zisku dôjde, oslobodenie nepeňažného plnenia prestane platiť od nasledujúceho zdaňovacieho obdobia (t.j. nepeňažné plnenie sa v tomto období dodaní);
    • do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie nadobudnuté zamestnancom/dodávateľom, predmetné akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;
  • akcie a obchodné podiely takto nadobudnuté sa v prípade predaja zdaňujú ako ostatné príjmy, pričom výdavkom je len suma zaplatená zamestnancom (t.j. ak tieto boli nadobudnuté bezodplatne, nie je možné uplatniť žiadny výdavok);
  • ďalej sa zaviedlo oslobodenie príjmu z prevodu podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným po uplynutí troch rokov od jeho nadobudnutia, pokiaľ nebol nadobudnutý ako od dane oslobodené nepeňažné plnenie od zamestnávateľa/odberateľa a zároveň nebol obchodným majetkom daňovníka.

Vyššie uvedené zmeny týkajúce sa oslobodení od dane z príjmov pre daňovníkov – fyzické osoby, nadobúdajú účinnosť 1.1.2024, pričom takto schválené znenie už v úvode otvára viacero otázok. Ostatné zmeny ohľadom zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty a zákona o účtovníctve, o ktorých sme Vás informovali v predchádzajúcom newsletteri, nadobúdajú účinnosť 1.3.2024.

Similar Posts

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.