Home | 

Nové usmernenie MFSR o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania

Nové usmernenie MFSR o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania

Novinky
Kategórie
Kontakt

Nové usmernenie MFSR o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania

Koncom roka 2022 bolo vo Finančnom spravodajcovi uverejnené nové Usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/020061/2022-724 (ďalej len „nové usmernenie“) o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania (ďalej len „dokumentácia“). Nové usmernenie sa použije pri príprave dokumentácie za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31.12.2022.

V rámci nového usmernenia sa zavádza dokumentačná povinnosť aj na úvery a pôžičky, ktoré nemajú vplyv na základ dane z príjmov.

Nové usmernenie prináša tiež zmenu pre stále prevádzkarne v podobe rozšírenia dokumentačnej povinnosti. Okrem štandardných náležitostí úplnej, základnej alebo skrátenej dokumentácie sa pre stále prevádzkarne zavádza aj povinnosť zdokumentovať spôsob priradenia kapitálu a nákladov financovania stálej prevádzkarne, ak ich stála prevádzkareň uplatňuje v daňových výdavkoch.

Upravuje sa tiež rozsah subjektov, ktoré majú povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu (ak sa pri danej transakcii nevypracováva úplná alebo základná dokumentácia). Túto dokumentáciu majú po novom viesť:

  • pri významnej kontrolovanej transakcii daňovníci, ktorí v príslušnom zdaňovacom období vykázali daňovú stratu, uplatňujú odpočet daňovej straty, alebo sa nekvalifikujú na zníženú 15 %-nú sadzbu dane z príjmov,
  • pri kontrolovanej transakcii daňovníci, ktorí v príslušnom zdaňovacom období uplatňujú úľavu na dani.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.