Home | 

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch prináša doplnenie o tzv. rodinné podniky

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch prináša doplnenie o tzv. rodinné podniky

Novinky
Kategórie
Kontakt

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch prináša doplnenie o tzv. rodinné podniky

Národná rada SR schválila dňa 2.12.2022 novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí doplnenie nových ustanovení týkajúcich sa problematiky rodinných podnikov, čím rodinné podnikanie nadobúda samostatný právny rámec.

V zmysle tejto novely môže byť rodinným podnikom len subjekt, ktorý bol primárne zriadený za účelom podnikania s podstatnou existenciou rodinných väzieb. Ustanovenia pre rodinné podniky teda nevytvárajú novú samostatnú právnu formu, ale definujú znaky rodinného podniku pre subjekty už existujúcich právnych foriem. Medzi vybrané právne formy patrí: obchodná spoločnosť, družstvo a fyzická osoba – podnikateľ.

Existencia rodinných väzieb je pre rodinný podnik zásadná z pohľadu jeho vnútorného fungovania ako aj z pohľadu dosahovania cieľov v podnikaní. Podstatnými znakmi existencie rodinných väzieb sú:

  • väčšinový výkon hlasovacích práv v prospech členov jednej rodiny,
  • účasť vo vedení spoločnosti prostredníctvom osoby štatutára ako člena rodiny,
  • väčšinový hospodársky prospech členov jednej rodiny.

Novela zákona tiež upravuje radu rodinného podniku ako štatutárneho orgánu podniku, podmienky, kedy môže byť podnik zaradený do evidencie rodinných podnikov, ako aj priznanie štatútu a povinnosti registrovaného rodinného podniku.

Do budúcna by rodinné podniky mohli získať prístup k vybraným formám priamej a nepriamej pomoci. Konkrétne formy podpory rodinných podnikov však nateraz neboli zákonom stanovené.

Účinnosť novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je od 1.1.2023, pričom ustanovenia týkajúce sa rodinných podnikov nadobúdajú účinnosť 1.7.2023.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.