Home | 

Zákon o dorovnávacej dani bol schválený

Zákon o dorovnávacej dani bol schválený

Novinky
Kategórie
Kontakt

Zákon o dorovnávacej dani bol schválený

V treťom vydaní Newslettra v roku 2023 sme Vás informovali ohľadom vládneho návrhu zákona týkajúceho sa zavedenia dorovnávacej dani na úrovni 15 %, na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a vnútroštátnych skupín (ďalej len „Zákon“). Dňa 8.12.2023 bol návrh Zákona poslancami NR SR schválený a schválené znenie Zákona nadobudlo účinnosť 31.12.2023.

V tomto vydaní Newslettra by sme Vám chceli upozorniť na pár doplňujúcich informácií a na zmeny, ktoré boli schválené NR SR oproti predchádzajúcemu zneniu, o ktorom sme informovali v treťom vydaní nášho Newslettra.

Daňovník je povinný elektronicky podať oznámenie s informáciami na určenie dorovnávanej dane (ďalej len „Oznámenie“) a rovnako aj daňové priznanie najneskôr do 15 mesiacov (pôvodne 13 mesiacov) po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom v rovnakej lehote je dorovnávacia daň aj splatná. V prechodnom období, t.j. prvé účtovné obdobie, v ktorom skupina patrí do rozsahu pôsobnosti zákona o dorovnávacej dani, sa lehota predlžuje o tri kalendárne mesiace, t.j. na 18 mesiacov.

Oznámenie nie je povinný podávať daňovník v prípade, ak povinné informácie už podal hlavný materský subjekt alebo určený subjekt nachádzajúci sa v štáte, s ktorým má SR účinnú kvalifikovanú dohodu príslušných orgánov. V tomto prípade je daňovník povinný elektronicky oznámiť v rámci lehoty na podanie Oznámenia len identifikačné údaje hlavného materského subjektu alebo určeného podávajúceho subjektu a štát, v ktorom sa nachádza.

V prípade, ak sa hlavný materský subjekt nachádza v SR, tento je povinný poveriť určený podávajúci subjekt v inom členskom štáte EÚ alebo v štáte, s ktorým má SR v oznamovacom období účinnú kvalifikovanú dohodu príslušných orgánov, a poskytnúť mu informácie potrebné na výpočet dorovnávacej dane. Hlavný materský subjekt je v tomto prípade povinný v rámci lehoty na podanie Oznámenia elektronicky oznámiť správcovi dane identifikačné údaje určeného podávajúceho subjektu a štát, v ktorom sa nachádza.

Podľa dôvodovej správy k schválenému zneniu Zákona sa tento Zákon vzťahuje na účtovné obdobia začínajúce sa od 31.12.2023, tzn. prvým analyzovaným obdobím bude účtovné obdobie začínajúce sa po 31.12.2023, t. j. kalendárny rok 2024.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.