Energetika

| Čas čítania: 1 Min

Racionálne využívanie zdrojov energie a opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti sú témy, ktorými sa v súčasnosti zaoberá množstvo spoločností.

Poskytujeme odborné poradenstvo v tejto oblasti a vypracujeme analýzy a koncepcie projektov znižovania energetickej náročnosti a dosahovania vyššej sebestačnosti.

Pre energetické spoločnosti aj subjekty verejnej správy poskytujeme poradenstvo v oblasti riadenia majetku, zákazníckych vzťahov, investičných stratégií a financovania vrátane čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov.