Jednorazové zálohované obaly z pohľadu účtovníctva

16. marca 2022 | Čas čítania: 1 Min

Dňa 1.1.2022 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona č. 302/2019 Z. z. týkajúce sa zálohovania vymedzených jednorazových obalov, a to plastových fliaš a plechoviek. Dodržiavanie zálohového systému, ktorý stojí za celým procesom vplývajúcim na výrobcov obalov, obchodníkov (distribútorov) a v neposlednom rade na zákazníkov (konečných príjemcov), by malo viesť k čistejšiemu Slovensku.

Z uvedeného zákona výrobcovi a distribútorovi okrem iných povinností vyplýva aj úloha viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o výške hodnoty zálohu. Táto povinnosť je splnená vytvorením analytických účtov k jednotlivým syntetickým účtom používaným v súvislosti s účtovaním jednorazových zálohovaných obalov.

Obchodník, registrovaný ako odberné miesto pre zálohované obaly, navyše vedie evidenciu vyzbieraných zálohovaných jednorazových obalov v osobitnej evidencii (podsúvahe).

Ak je konečným príjemcom zálohovaných obalov podnikateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, účtuje o týchto obaloch rovnako na samostatných analytických účtoch.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba