Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

| Čas čítania: 1 Min

Novela daňového poriadku zverejnená v Zbierke zákonov SR zahŕňa ustanovenia, na základe ktorých bol novelizovaný aj zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. O plánovaných zmenách sme Vás už informovali v predchádzajúcich vydaniach nášho Newslettera.

Nižšie uvádzame najvýznamnejšie prijaté zmeny:

  • Zavedenie povinnosti platiteľa dane oznámiť bankové účty Finančnému riaditeľstvu SR.
  • Zavedenie ručenia za daň v prípadoch, ak platiteľ dane, ktorý bude príjemcom zdaniteľného plnenia v tuzemsku od iného platiteľa, bude mať vedomosť, že časť alebo celá daň nebude dodávateľom zaplatená a protihodnota za plnenia bola zaplatená na bankový účet dodávateľa, ktorý nebol zverejnený v zozname bankových účtov.
  • Zavedenie nového spôsobu úhrady dane z dodania tovaru alebo služby na osobný účet daňovníka vedený správcom dane s cieľom vyhnúť sa potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň odberateľom.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba