Home | 

IFRS

IFRS

Na základe našich dlhoročných skúseností pri aplikácii Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo Vám ponúkame nasledovné služby:

  • Poradenstvo pri prechode účtovníctva na IFRS
  • Zostavenie koncernovej príručky šitej na mieru
  • Zostavenie alebo audit účtovných závierok zostavených podľa IFRS
  • Zostavenie alebo audit reportingových balíkov
  • Vykonanie alebo audit alokácie kúpnej ceny („Purchase Price Allocations“) a testov znehodnotenia majetku („Impairment tests“)
  • Poistno-matematická kalkulácia rezerv na zamestnanecké benefity podľa IAS 19

Ak by ste pri implementácii nových IFRS predpisov, ktoré sú často komplexné, potrebovali podporu alebo mali akékoľvek otázky k medzinárodnému finančnému výkazníctvu, obráťte sa na svojho poradcu v TPA.

Kontaktná osoba

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.