Home | 

Overenie účtovnej závierky

Overenie účtovnej závierky

Cieľom zákonnej, ako aj dobrovoľnej kontroly účtovnej závierky je udelenie názoru audítora, či účtovná závierka zodpovedá zákonným predpisom a poskytuje podľa možnosti pravdivý obraz stavu majetku, záväzkov, nákladov a výnosov.

My pre Vás okrem iného overíme účtovné závierky a konsolidované závierky podľa národných a medzinárodných účtovných štandardov firiem všetkých právnych foriem, veľkostí a odvetví.

Naše audity sa realizujú podľa audítorského prístupu zameraného na riziko, ktorý je založený na národných a medzinárodných audítorských štandardoch.

Naše audity účtovnej závierky zahŕňajú skúmanie prevádzkových a kontrolných postupov ohľadom ich účinnosti v rámci efektívneho interného kontrolného systému (IKS).

Môžeme pre Vás vykonať nasledovné audity:

  • Audity účtovných závierok podľa slovenských účtovných predpisov (SAS) firiem všetkých veľkostí a odvetví
  • Audity koncernov vrátane auditov závierok zostavených podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS)
  • Audit firiem poskytujúcich finančné služby
  • Audit nadácií
  • Audit združení a neziskových organizácií

Kontaktná osoba

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.