Overenie účtovnej závierky

Cieľom zákonnej, ako aj dobrovoľnej kontroly účtovnej závierky je udelenie názoru audítora, či účtovná závierka zodpovedá zákonným predpisom a poskytuje podľa možnosti pravdivý obraz stavu majetku, záväzkov, nákladov a výnosov. My pre Vás okrem iného overíme účtovné závierky a konsolidované závierky podľa národných a medzinárodných účtovných štandardov firiem všetkých právnych foriem, veľkostí a odvetví. Naše audity sa […]

Koncernové účtovníctvo

TPA Vám ponúka nasledovné služby v oblasti koncernového účtovníctva – podľa národných aj medzinárodných (IFRS) účtovných zásad: Zostavenie konsolidovanej závierky Nastavenie štruktúry koncernového reportingu Dizajn reportovacích balíkov („Reporting Packages“) prispôsobených potrebám spoločností Zostavenie interných príručiek (Group Accounting Manuals) Špeciálne otázky v súvislosti s konsolidáciou Stanovenie okruhu konsolidácie /*! elementor – v3.17.0 – 08-11-2023 */ .elementor-column […]

Vyšetrovanie podvodov & Forenzný audit

Každá firma môže byť postihnutá podvodom, podplácaním a korupciou. Následkom sú finančné straty a značné poškodenie imidžu. Profesionáli zistili, že riziko podvodných jednaní je o to vyššie: čím väčšie sú možnosti čím ľahšie je vnútorné ospravedlnenie čím väčší je pociťovaný tlak alebo podnet Náš tím pre vyšetrovanie podvodov a forenzné vyšetrovanie ponúka (diskrétne) vyšetrovanie prípadov podozrenia […]

IFRS

Na základe našich dlhoročných skúseností pri aplikácii Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo Vám ponúkame nasledovné služby: Poradenstvo pri prechode účtovníctva na IFRS Zostavenie koncernovej príručky šitej na mieru Zostavenie alebo audit účtovných závierok zostavených podľa IFRS Zostavenie alebo audit reportingových balíkov Vykonanie alebo audit alokácie kúpnej ceny („Purchase Price Allocations“) a testov znehodnotenia majetku („Impairment […]

Ostatné uisťovacie služby

Audit TPA disponuje rozsiahlymi vedomosťami expertov v oblasti špeciálnych a osobitných auditov a môže preto ponúknuť audit v nasledovných oblastiach: Audity spoločností vytvorených podľa obchodného práva Audity vo verejnoprávnej oblasti Audity neziskových organizácií EÚ audity (audity dotácií) Audity interného kontrolného systému (IKS) Interné audity Kontaktná osoba Bratislava Ivan Paule Partner Člen Slovenskej komory audítorov

Hĺbková finančná previerka (FDD)

Pod Financial Due Diligence sa rozumie starostlivé, systematické a podrobné zisťovanie, kontrola a analýza dát kandidátov na investície, prebratie alebo fúziu resp. zverejnenie dát samotným cieľovým objektom. Due Diligence siaha ďaleko nad rámec formálnej kontroly, napríklad účtovných závierok alebo obchodných kníh. Naša podpora pri Financial Due Diligence zahŕňa obyčajne nasledovné činnosti: Analýza finančnej situácie Vyhodnotenie […]

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.