Due Diligence

Kúpa resp. predaj firmy alebo jej časti je obchodné rozhodnutie, ktoré poskytuje veľké možnosti, ale tiež riziká. Due Diligence označuje „náležitú starostlivosť“, s ktorou sa pred kúpou alebo predajom firiem, podielov na firmách, prípadne pred kúpou alebo predajom nehnuteľností preveruje daný objekt. Previerky Due Diligence analyzujú silné a slabé stránky objektu, ako aj riziká jeho […]

Vysielanie zamestnancov / „Expatrioti“

Cezhraničné vysielanie zamestnancov resp. ich nasadenie v zahraničí sa vzhľadom na rastúcu internacionalizáciu firiem vyskytuje čoraz častejšie. Na základe rozdielnych pravidiel, špecifických pre jednotlivé krajiny, je potrebné vnímať každé jedno vysielanie osobitne. Zohľadniť sa však musia aj (osobné a profesné) potreby zúčastnených osôb. Pri koncepcii a realizácii vysielania zamestnancov je potrebné vnímať predovšetkým vysielajúcu firmu, […]

Priebežné daňové poradenstvo

Legislatívne prostredie podlieha procesu neustálych zmien. Keď si ako podnikateľ chcete v uvedenej situácii zachovať prehľad, je dôležité, aby ste mali spoľahlivého partnera, ktorý bude Váš obchod priebežne daňovo optimalizovať a prispôsobovať aktuálnej legislatíve. Naši experti pre Vás pripravia najlepšie daňové riešenia. Ponúkame Vám: Priebežné poradenstvo pri všetkých daňových otázkach Zhotovenie daňových priznaní k DPH […]

Špeciálne daňové otázky

Daňové prostredie podlieha neustálym zmenám a vyžaduje si priebežnú kontrolu vplyvov na podnikateľské aj súkromné správanie. Poradenstvo zo strany skúsených daňových expertov poskytuje istotu rozpoznania komplexných otázok a prínosu vecných riešení. Takýmto spôsobom je možné zabrániť chybným rozhodnutiam a dosiahnuť merateľný profit. Podporíme Vás okrem iného aj v nasledovných oblastiach: Posudky a expertízy k daňovým […]

Daňová štrukturalizácia / národne & medzinárodne

V oblasti daňovej štrukturalizácie Vám poskytneme poradenstvo na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni, pretože TPA patrí aj ďaleko za hranicami Slovenska k špičkovým poradenským firmám v strednej a juhovýchodnej Európe. Narastajúca zákonná regulácia v nových členských štátoch EÚ, rastúci význam práva EÚ a čoraz intenzívnejšia orientácia našich klientov na zahraničie si vyžadujú nasadenie špecialistov priamo […]

Transferové oceňovanie

Zúčtovacie ceny si vyžadujú cielený rizikový manažment. Zúčtovacie ceny v rámci skupiny predstavujú pre firmy akt balansovania, pri ktorom sa musia vysporiadať na jednej strane so svojím obchodným modelom a okolitým trhom, na ktorom sa pohybujú a na druhej strane s daňovými rámcovými podmienkami a rizikami. Transferové oceňovanie je daňovou „top témou“ v agende všetkých finančných úradov, obzvlášť […]

Poradenstvo v oblasti DPH / národne & medzinárodne

Daň z pridanej hodnoty sa môže pri medzinárodnom obchode veľmi rýchlo stať nákladovou pascou. Len vďaka efektívnemu manažmentu aspektov DPH pri cezhraničných obchodoch je možné vyhnúť sa príslušným nástrahám, minimalizovať administratívne náklady a za určitých okolností dokonca dosiahnuť rozhodujúce konkurenčné výhody. Využite expertízu TPA, ako aj know-how skupiny Baker Tilly VAT Group. Naši skúsení experti Vás […]

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.