Podniková uhlíková stopa / uhlíkové účtovníctvo

Výpočtom uhlíkovej stopy podniku (CCF) možno určiť množstvo príslušných emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú v hodnotovom reťazci podniku.  Definícia uhlíkovej stopy podniku  Skleníkové plyny sú plyny, ktoré ovplyvňujú klímu a prispievajú k skleníkovému efektu. Emisie skleníkových plynov spôsobené človekom sú hlavnou príčinou zmeny klímy. Medzi skleníkové plyny patrí oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid […]

Vykazovanie udržateľnosti

Podávanie správ o udržateľnosti je už pre niektoré spoločnosti povinné zo zákona; okrem toho mnohé spoločnosti podávajú správy dobrovoľne, aby sa mohli primerane umiestniť na trhu. Rozsah správy o udržateľnosti závisí od použitého štandardu vykazovania. Správa zahŕňa napríklad obchodnú stratégiu, interné smernice a procesy súvisiace s udržateľnosťou. Okrem toho sú v nej zobrazené konkrétne ciele […]

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.