Home | 

Návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín

Návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín

Novinky
Kategórie
Kontakt

Návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín

Ministerstvo financií SR predložilo návrh zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín (ďalej len „Zákon“).

Zákon bol navrhnutý so zámerom zabezpečiť minimálne zdanenie príjmov subjektov nachádzajúcich sa v SR, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny, a tým aj implementovať smernicu Rady (EÚ) 2022/2523 z 15.12.2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v EÚ.

Očakávaným pozitívnym vplyvom zavedenia globálnej minimálnej úrovne zdanenia má byť obmedzenie daňovej konkurencie štátov v oblasti nízkeho efektívneho zdanenia príjmov právnických osôb a zabezpečenie toho, že podniky, ktoré sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín, budú platiť spravodlivý podiel dane bez ohľadu na to, kde pôsobia.

V prípade, že efektívne zdanenie príjmov subjektov konsolidovanej skupiny v SR bude pod úrovňou minimálnej sadzby dane 15 %, daňovník zaplatí dorovnávaciu daň vo výške rozdielu medzi touto minimálnou a efektívnou sadzbou dane. Efektívna sadzba dane sa vypočíta ako podiel zahrnutých daní (okrem splatnej dane z príjmov by malo ísť napr. aj o odloženú daň, zrážkovú daň alebo osobitný odvod v regulovaných odvetviach) a zisku/straty v danej jurisdikcii po úprave o špecifické položky uvedené v Zákone.

Návrh Zákona sa týka len subjektov skupiny podnikov s ročnými výnosmi v minimálnej výške 750 miliónov EUR, ktoré dosiahli aspoň v dvoch účtovných obdobiach za posledné štyri účtovné obdobia predchádzajúce analyzovanému účtovnému obdobiu. Z rozsahu pôsobnosti sa vylučujú subjekty, ktoré konajú vo verejnom záujme a nevykonávajú podnikateľskú činnosť, ako napr. vládne subjekty, medzinárodné organizácie, neziskové organizácie, dôchodkové alebo investičné fondy.

Daňovník bude povinný podať daňové priznanie z dorovnávacej dane najneskôr do 13 mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, pričom v rovnakej lehote je splatná aj dorovnávacia daň. V prechodnom období, t.j. prvé účtovné obdobie, v ktorom skupina patrí do rozsahu pôsobnosti, sa lehota predlžuje o tri kalendárne mesiace.

Účinnosť Zákona sa navrhuje k 31.12.2023. O ďalšom vývoji návrhu Zákona Vás budeme informovať v nasledujúcich vydaniach newslettera.

Similar Posts

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.