Home | 

Novela zákona o dani z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov

Novinky
Kategórie
Kontakt

Novela zákona o dani z príjmov

V predchádzajúcom vydaní nášho newslettera sme Vás informovali o návrhu na zrušenie CFC pravidiel platných pre fyzické osoby. Táto zmena bola schválená a nadobudla účinnosť 1.8.2023.

Národná rada SR schválila dňa 28.6.2023 ďalšiu novelu zákona o dani z príjmov (zákon č. 315/2023 Z.z.), ktorá znižuje daňovo-odvodové zaťaženie niektorých druhov kapitálových príjmov. Cieľom schválenej novely je uľahčiť investovanie a sporenie bežným občanom, a to aj v rámci dlhodobého investičného sporenia, či ako dobrovoľná forma sporenia na dôchodok. Účinnosť novely zákona o dani z príjmov je od 1.1.2024. Medzi hlavné zmeny patrí:

  • Zdaňovanie príjmu z predaja virtuálnej meny po uplynutí jedného roka (tzv. časový test) od jej nadobudnutia sadzbou 7 %. V prípadoch, kedy nedôjde k naplneniu časového testu, takéto príjmy budú zdaňované ako doteraz progresívnou sadzbou dane vo výške 19 %, resp. 25 %.
  • Ruší sa povinnosť platiť odvody na zdravotné poistenie z predaja virtuálnej meny, ak virtuálna mena nebola zahrnutá do obchodného majetku. Uvedené platí na akýkoľvek príjem z predaja virtuálnej meny, nezávisle od časového testu.
  • Výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu sa už nepovažuje za predaj virtuálnej meny, a teda sa nezdaňuje.
  • Oslobodenie príjmov z výmeny virtuálnej meny za majetok alebo poskytnutie služby, ak úhrn príjmov znížený o výdavky nepresiahol 2 400 EUR za rok.
  • Oslobodenie od dane pre príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) po uplynutí 3 rokov od ich vydania.
  • Oslobodenie od dane pre príjmy z predaja cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, po uplynutí 3 rokov od ich nadobudnutia.

Do parlamentu boli predložené aj viaceré poslanecké návrhy novely zákona o dani z príjmov, ktoré sú aktuálne v schvaľovacom procese. Medzi najvýznamnejšie patrí:

  • Oslobodenie od dane pre príjem z predaja nehnuteľnosti, ak v nej predávajúci mal trvalý pobyt najmenej dva roky pred jej predajom alebo v prípadoch, ak mal v nehnuteľnosti predávajúci trvalý pobyt menej ako dva roky a peniaze z predaja tejto nehnuteľnosti použije výlučne na kúpu nehnuteľnosti určenej na vlastné bývanie do jedného roka od prijatia úhrady za nehnuteľnosť.
  • Uplatnenie aktuálnej výšky daňového bonusu na dieťa na rok 2023 a 2024.
  • Zvýšenie maximálnej sumy výdavkov, ktoré si môže daňovník uplatniť v prípade uplatnenia tzv. paušálnych výdavkov z pôvodných 20 000 EUR na 25 000 EUR a návrh zavedenia mechanizmu navýšenia týchto maximálnych výdavkov ročne o mieru inflácie.

Ministerstvo financií SR zverejnilo predbežnú informáciu, podľa ktorej plánuje zaviesť zjednodušenie pravidiel super-odpočtu výdavkov na výskum a vývoj a opätovné zavedenie možnosti daňovo neutrálnych podnikových kombinácií na Slovensku.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.