Home | 

Prehľad prijatých zmien v zákone o dani z príjmov a zákone o DPH od 1.1.2024

Prehľad prijatých zmien v zákone o dani z príjmov a zákone o DPH od 1.1.2024

Novinky
Kategórie
Kontakt

Prehľad prijatých zmien v zákone o dani z príjmov a zákone o DPH od 1.1.2024

Prijaté zmeny v oblasti DPH Národná rada SR schválila dňa 19.12.2023 novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (zákon č. 315/2023 Z.z.), za účelom zlepšenia stavu verejných financií. Nižšie uvádzame hlavné zmeny: Zmeny účinné od 1.1.2024:
 • Znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa už nebude uplatňovať pri podávaní alkoholických nápojov v rámci poskytovania reštauračných a stravovacích služieb.
Zmeny účinné od 1.3.2024 v súvislosti s novelou zákona o premenách obchodných spoločností:
 • registračná povinnosť tuzemskej osoby – nástupníckej spoločnosti v prípade rozdelenia spoločnosti odštiepením alebo cezhraničným odštiepením;
 • registračná povinnosť zahraničnej osoby v prípade zániku bez likvidácie, rozdelenia spoločnosti odštiepením alebo cezhraničným odštiepením;
 • spresnenie a doplnenie pravidiel pri predaji podniku;
 • spresnenie oznamovacej povinnosti pre platiteľa, ktorý sa rozdelil odštiepením alebo cezhraničným odštiepením o DPH vzťahujúcej sa k úprave odpočítanej dane pri prevode investičného majetku;
 • daňová povinnosť v poslednom zdaňovacom období pri zániku platiteľa bez likvidácie.
Prijaté zmeny v oblasti dane z príjmov V minulých vydaniach nášho Newslettera sme Vás informovali o  zmenách v zákone o dani z príjmov prijatých v júni 2023 s účinnosťou od 1.1.2024. Národná rada SR však 19.12.2023 schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá prináša nové zmeny a zároveň mení predchádzajúcu novelu. Nižšie uvádzame prehľad nových zmien platných a účinných od 1.1.2024:
 • zvýšenie hranice zdaniteľných príjmov pre mikrodaňovníka pre uplatnenie 15 % sadzby dane na sumu 60 000 EUR, ktorá sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie roka 2024;
 • oslobodenie nepeňažného plnenia nadobudnutého zamestnancom alebo daňovníkom s príjmami z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti vo forme zamestnaneckých akcií a obchodných podielov od dane z príjmov;
 • zvýšenie sadzby dane pre dividendy prijaté fyzickými osobami zo 7 % na 10 %;
 • rozšírenie okruhu právnych foriem daňovníkov nezaložených na podnikanie, ktorí si môžu uplatniť oslobodenie príjmov z tzv. charitatívnej reklamy, pričom sa zároveň zvyšuje suma oslobodenia z 20 000 EUR na 30 000 EUR;
 • zavedenie inštitútu minimálnej dane z  príjmu právnickej osoby, ktorej výška sa odvodzuje od výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov daňovníka nasledovne:
ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie:
 • príjmy neprevyšujúce sumu 50 000 EUR – minimálna daň vo výške 340 EUR,
 • príjmy prevyšujúce sumu 50 000 EUR a neprevyšujúcu sumu 250 000 EUR – minimálna daň vo výške 960 EUR,
 • príjmy prevyšujúce sumu 250 000 EUR a neprevyšujúcu sumu 500 000 EUR – minimálna daň vo výške 1 920 EUR,
 • príjmy prevyšujúce sumu 500 000 EUR – minimálna daň vo výške 3 840 EUR.
Prehľad najvýznamnejších zmien v zákone o dani z príjmov, ktoré boli touto novelou zrušené, a teda nevstúpia do účinnosti od 1.1.2024:
 • rušia sa všetky zmeny v súvislosti so zdaňovaním kryptomien (t. j. sadzba 7 % po uplynutí časového testu, oslobodenie pri výmene virtuálnej meny, neplatenie zdravotných odvodov a ďalšie);
 • ruší sa oslobodenie od dane pre príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) po uplynutí 3 rokov od ich vydania;
 • ruší sa oslobodenie od dane pre príjmy z predaja cenných papierov, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, po uplynutí 3 rokov od ich nadobudnutia;
 • ruší sa oslobodenie od dane pre príjmy z predaja obchodného podielu u fyzickej osoby po uplynutí 3 rokov od jeho nadobudnutia.

Similar Posts

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.