Home | 

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodnej Európe ako lokalizačný faktor

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodnej Európe ako lokalizačný faktor

Publikácia
Kategórie
Kontakt

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodnej Európe ako lokalizačný faktor

Renomovaná daňovo-poradenská spoločnosť TPA v spolupráci s personálnou poradenskou spoločnosťou Kienbaum už po tretíkrát zverejnila štúdiu, ktorá skúma náklady na prácu v dvanástich vybraných krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Štúdia s názvom „Personálne náklady ako faktor pri rozhodovaní o umiestnení“ sa zameriava na štyri skupiny zamestnancov: generálnych riaditeľov, manažérov, zamestnancov a robotníkov.

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodnej Európe ako lokalizačný faktor

3.1 MB

.PDF

Tretie vydanie štúdie potvrdzuje: Nearshoring zostáva pre podniky významnou témou, pričom mzdové náklady zohrávajú pri výbere pracoviska kľúčovú úlohu. Štúdia „Personálne náklady ako faktor pri rozhodovaní o umiestnení“ sa objavuje po tretí raz a analyzuje cezhraničný vývoj od roku 2023. Štúdia, ktorá je jedinečná svojím rozsahom, skúma aspekt, ktorý predtým nebol v podobných štúdiách o týchto trhoch dostatočne preskúmaný. Vychádza z hrubých miezd v Albánsku, Bulharsku, Chorvátsku, Čiernej Hore, Rakúsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, na Slovensku, v Slovinsku, Česku a Maďarsku. Skúma celkové náklady, ktoré znášajú zamestnávatelia, ako aj čisté sumy, ktoré zamestnanci dostávajú na konci mesiaca.

Najdôležitejšie informácie o personálnych nákladoch zamestnávateľa

  • Rakúsko je aj v roku 2023 lídrom v celkových nákladoch vo všetkých skupinách zamestnancov a zaznamenáva najvyššie personálne náklady.
  • Po Rakúsku vedú vo všetkých skupinách zamestnancov Slovinsko, Česká republika a Slovensko – všetci traja priami susedia Rakúska. V niektorých skupinách zamestnancov ich dobieha Poľsko.
  • Chorvátsko a Maďarsko sa nachádzajú v strede rebríčka celkových nákladov.
  • Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko a Bulharsko vykazujú nižšie celkové náklady, pričom ich poradie sa líši v závislosti od skupiny zamestnancov.
  • Albánsko má trvalo najnižšie celkové náklady pre všetky skupiny zamestnancov.
  • V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa celkové náklady v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy zvýšili výraznejšie ako v Rakúsku, pričom najväčší skok zaznamenalo Poľsko.

Je pozoruhodné, že osobné náklady v krajinách mimo EÚ sú pomerne nízke. Okrem toho krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v prvom kole rozširovania pred 20 rokmi, majú tendenciu mať vyššie náklady ako krajiny s neskorším členstvom v EÚ. Nižšie personálne náklady sú pozorované v juhovýchodnej Európe. Pri rozhodovaní o umiestnení však zohrávajú úlohu aj iné kritériá, ako napríklad úroveň vzdelania a kvalifikácie, ako aj pracovné predpisy.

Spracovateľský priemysel

Konkrétne pozorovania v odvetví naznačujú, že krajiny strednej a juhovýchodnej Európy sú obľúbenými outsourcingovými lokalitami pre spracovateľský priemysel. Výsledkom podrobnej analýzy odvetvia sú nasledujúce body:

  • Poradie krajín sa v porovnaní s rokom 2022 nezmenilo.
  • Personálne náklady na pracovníkov vo výrobnom priemysle sú vo všeobecnosti nižšie ako v iných odvetviach.

Čisté mzdy v porovnaní

Štúdia vychádza z rozdielnych hrubých miezd v jednotlivých krajinách, čo v niektorých prípadoch vedie k vysokým čistým sumám napriek vysokým daniam a príspevkom na sociálne zabezpečenie.

  • V Rakúsku sú vzhľadom na najvyššie hrubé mzdy zaznamenané najvyššie čisté sumy napriek vysokým daniam a príspevkom na sociálne zabezpečenie.
  • Rôzne daňové systémy (rovná daň/progresívna sadzba dane) a predpisy o sociálnom zabezpečení vedú k rôznym výsledkom v závislosti od skupiny zamestnancov.

V Rakúsku a Slovinsku sa pomer čistých a celkových nákladov zvyšuje s poklesom miezd, najmä v dôsledku progresívnych daňových systémov a vysokých maximálnych limitov príspevkov na sociálne zabezpečenie. Naopak, v Bulharsku a Srbsku sa tento pomer vyvíja opačne, a to v dôsledku systémov rovnej dane a nižších maximálnych limitov príspevkov na sociálne zabezpečenie. V týchto krajinách dostávajú jednotlivci s vysokými príjmami viac nielen v absolútnom vyjadrení, ale aj v pomere k celkovým nákladom.

Ak porovnáme Bulharsko a Rakúsko, generálny riaditeľ v Bulharsku dostáva takmer 85 % celkových nákladov ako čistú mzdu, zatiaľ čo nízkopríjmový pracovník si ponechá len 65 % čistej mzdy. V Rakúsku je to naopak: čistá mzda generálneho riaditeľa predstavuje menej ako 50 % celkových nákladov, zatiaľ čo robotník 59 %. Tento kontrast čiastočne vyplýva z rozdielnych daňových systémov (rovná daň 10 % v Bulharsku, progresívny systém s hraničnou sadzbou dane 55 % v Rakúsku). Okrem toho vysokopríjmové osoby v Bulharsku využívajú nižší ročný limit príspevkov na sociálne zabezpečenie vo výške 23 040 EUR (v porovnaní s 84 840 EUR v Rakúsku).

Životné náklady sa v jednotlivých krajinách výrazne líšia. Skúmaním pomeru medzi celkovými nákladmi zamestnávateľa a čistými sumami zamestnancov možno zistiť, koľko každá vláda vyberie na daniach a príspevkoch na sociálne zabezpečenie, ktoré sa používajú na financovanie infraštruktúry, systémov sociálneho zabezpečenia a iných dôležitých verejných statkov a služieb.

Klaus Bauer-Mitterlehner, partner spoločnosti TPA Rakúsko, uviedol: „Cezhraničný obchod je pre nás ako medzinárodnú spoločnosť každodennou realitou. Sme radi, že môžeme už po tretíkrát predstaviť štúdiu „Náklady na prácu v strednej a juhovýchodnej Európe ako faktor umiestnenia“, pretože poskytuje fascinujúce údaje, ktoré pomôžu pri rozhodovaní podnikov.“ Za štúdiu je zodpovedný Klaus Bauer-Mitterlehner spolu s kolegom Thomasom Hanederom a expertom TPA na mzdy a sociálne zabezpečenie Wolfgangom Höfle. Thomas Haneder dodal: „Personálne náklady zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozhodovaní podnikov o umiestnení. Vysoká miera inflácie a konkurencia o špičkové talenty zvyšujú náklady v strednej a východnej Európe. Aj keď tieto náklady rastú rýchlejšie ako v Rakúsku, proces dobiehania v krajinách juhovýchodnej Európy bude ešte dlho pokračovať.“ Kooperačným partnerom tohto projektu bol konateľ spoločnosti Kienbaum Alfred Berger. „Personálne rozhodnutia by sa nemali zakladať len na štruktúre odmeňovania, pretože hospodársky rast a inflácia zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. Skryté náklady môžu vyplývať aj zo zdanenia nadčasov alebo počtu dní dovolenky. Nesmie sa však zabúdať na variabilné odmeňovanie,“ poznamenal Alfred Berger.

O TPA: Čísla a fakty

TPA je jednou z popredných daňovo-poradenských spoločností na Slovensku. Jej služby zahŕňajú daňové poradenstvo, účtovníctvo a podnikateľské poradenstvo. S viac ako 100 zamestnancami v 2 pobočkách je TPA k dispozícii pomôcť.

Skupina TPA má viac ako 2 050 zamestnancov v ďalších 11 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy: Albánsko, Bulharsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Česko a Maďarsko.

Prihlásiť

Táto publikácia je k dispozícii aj v rámci bezplatného odberu.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodnej Európe ako lokalizačný faktor

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.