Novela zákona o dani z príjmov

| Čas čítania: 2 Min

Dňa 8.11.2021 bola prezidentkou SR schválená novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavnými zmenami, ktoré novela s účinnosťou od 1.1.2022 prináša, sú:

  • Zníženie superodpočtu na výskum a vývoj z aktuálnych 200 % na 100 %.
  • Zavedenie možnosti odpočtu výdavkov (nákladov) na investície. Daňovník si môže odpočítať od základu dane stanovené percento (15 % až 55 %) daňového odpisu majetku. Výška odpočtu závisí od plánovanej výšky percenta preinvestovania priemernej hodnoty investícií a od hodnoty preinvestovania tejto plánovanej priemernej hodnoty investícií ustanovených v investičnom pláne. Takéto odpočítanie môže byť uplatnené len pri majetku využitom do nového výrobného alebo logistického systému a ktorý je špecificky uvedený v prílohe č. 3 novely zákona. Pre uplatnenie si odpočtu na výdavky a investície musí daňovník splniť rôzne zákonné podmienky, ako napríklad: vypracovanie investičného plánu, majetok použitý na investíciu nemôže byť obstaraný z verejných financií alebo nemôže naň byť uplatňovaný superodpočet na výskum a vývoj. Nárok na takýto odpočet zaniká a daňovník je povinný vrátiť úsporu dane napr. pri zrušení daňovníka bez alebo s likvidáciou, ak je daňovník v reštrukturalizácii alebo konkurze alebo ak daňovník iným spôsobom vyradil majetok počas doby odpisovania.
  • Zrovnoprávnenie zdaňovanie gastrolístkov a finančného príspevku na stravovanie. Oba typy budú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb len do výšky 55 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, čiže v súčasnosti do výšky 2,81 EUR. V tomto prípade dochádza k zmene pri zdanení gastrolístkov, ktoré boli doteraz pre zamestnanca oslobodené v plnej výške.

<< späť na Newsletter  

Kontaktná osoba