Audit

Kvalita našich poradenských služieb je založená na dlhodobých vzťahoch s našimi klientmi. Ako audítori, naša zodpovednosť presahuje rámec ročných uzávierok.
Naše odporúčania ohľadom obchodných procesov a štruktúre kontroly poskytujú našim klientom konkurenčnú výhodu. Vnútroštátne a medzinárodne. Pretože máte možnosť využiť nielen pobočky TPA Group, ale aj našu globálnu sieť profesionálnych konzultačných kontaktov.
Pravidelne nás kontroluje registrovaný audítor a každoročne zverejňujeme povinnú správu o transparentnosti.
Kontaktná osoba