FRSR využíva inštitút na elimináciu bielych koňov

4. decembra 2023 | Čas čítania: 1 Min

Ako sme Vás pred časom informovali, s účinnosťou od 1.1.2022 vstúpil do platnosti v rámci novely Daňového poriadku inštitút, ktorý oprávňuje správcu dane rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ktorá vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti, na tri roky z pozície štatutára, člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve.

Na základe informácií zverejnených Finančnou správou SR je tento inštitút aktívne využívaný. Od začiatku roka 2022 totiž Finančná správa SR vydala celkovo až 146 rozhodnutí o vylúčení a spracovala 95 diskvalifikačných listov (doručuje sa súdu). Uvedené kroky viedli k vylúčeniu štatutárov celkovo v 578 spoločnostiach.

<< späť na Newsletter  

 

 

Kontaktná osoba