Home | 

Návrh novely zákona o regionálnej investičnej pomoci

Návrh novely zákona o regionálnej investičnej pomoci

Novinky
Kategórie
Kontakt

Návrh novely zákona o regionálnej investičnej pomoci

Poslanci Národnej rady SR predložili návrh novely zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci, ktorým sa má novelizovať aj zákon o dani z príjmov.

Hlavným cieľom novely zákona je odstránenie nepriaznivých dopadov energetickej krízy a zmiernenie povinností pre prijímateľov investičnej pomoci. Upravené podmienky sa týkajú aj potenciálnych žiadateľov o regionálnu investičnú pomoc, ktoré majú slúžiť na prilákanie nových investorov.

Novela zákona prináša viacero dočasných zmien. Najvýznamnejšími navrhovanými zmenami sú:

  • predĺženie lehoty na začatie vykonávania podnikateľskej činnosti uvedenej v investičnom zámere a predĺženie lehoty na ukončenie prác na projekte,
  • zníženie hodnoty minimálneho nárastu výroby,
  • zníženie výšky minimálne investovaných nákladov, ktoré majú byť do projektu investované v roku 2023 a 2024,
  • zníženie hodnoty minimálneho nárastu pracovných miest v rámci projektu v roku 2023 a 2024.

Navrhovaná novela zákona má priniesť aj zmenu v zákone o dani z príjmov, ktorá predlžuje obdobie, počas ktorého si budú môcť príjemcovia investičnej pomoci uplatňovať úľavu na dani z príjmov. Podnikatelia, ktorým bola schválená investičná pomoc formou úľavy na dani z príjmov, majú vo všeobecnosti po splnení zákonom stanovených podmienok nárok na uplatnenie úľavy na dani najviac počas desiatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období. Navrhuje sa nezapočítavať do lehoty na začatie uplatňovania úľavy na dani zdaňovacie obdobia:

  • rokov 2023 a 2024, ak má príjemca investičnej pomoci nárok na úľavu na dani aj po 31.12.2022,
  • rokov 2024, 2025 a 2026, ak bude rok 2023 prvým zdaňovacím obdobím, v ktorom si príjemca môže uplatniť úľavu na dani z príjmov.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje dňom vyhlásenia.

Podobné príspevky

Váš odber

Ako TPA Group sa snažíme poskytovať našim zákazníkom produkty šetrné k životnému prostrediu. Všetky naše publikácie si preto môžete stiahnuť ako digitálne súbory PDF.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.