Kontroling

| Čas čítania: 1 Min

Manažovať je možné len to, čo je pod kontrolou.

Pre adekvátne riadenie firmy je bezpodmienečne nutné disponovať fundovanými základmi pre rozhodovanie, ktoré sa okrem iného získavajú prostredníctvom profesionálneho kontrolingového systému.

TPA podporuje firmy pri firemnom plánovaní a rozvíjaní systémov kontrolingu a reportingu. TPA na želanie preberie zodpovednosť za celý proces kontrolingu a reportingu, ako outsoursovanú službu pre svojho zákazníka alebo zostaví bankové reporty vhodné pre príjemcu, aby sa zabezpečila transparentnosť ohľadom korporátneho reportovania aj voči poskytovateľom kapitálu.

Naše služby:

  • Posúdenie a rozvíjanie strategického a operatívneho kontrolingu
  • Podpora pri firemnom plánovaní so zohľadnením rizík
  • Prebratie procesu kontrolingu a reportingu za firmy
  • Vybudovanie bankového reportingu
  • Poradenstvo pri riadení firmy, orientovanom na tvorbu hodnoty
Kontaktná osoba