Ivan Paule

  • Partner

  • Člen Slovenskej komory audítorov

Ivan Paule sa špecializuje na služby auditu, podpory pri transakciách, IFRS, interné kontroly a poradenstvo manažmentu stredne veľkých firiem.

Ivan Paule je držiteľom slovenskej audítorskej licencie, ako aj kvalifikácie ACCA (špičková  britská účtovnícka kvalifikácia). Ivan získava od roku 1995 odborné skúsenosti (12 rokov v „Big 4“) v oblasti auditu, manažmentu rizík a Corporate Finance u zákazníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach, medzi inými v energetike, obchode, výrobe, vývoji softvéru, IT služieb a nehnuteľností.

 

 

CV_Paule_SK
Publikácie

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov

Poradenstvo v oblasti podnikových financií

Služby v oblasti nehnuteľností v CEE/SEE