Ivan Paule

Ivan Paule je držiteľom slovenskej audítorskej licencie, ako aj kvalifikácie ACCA (špičková  britská účtovnícka kvalifikácia). Ivan získava od roku 1995 odborné skúsenosti (12 rokov v „Big 4“) v oblasti auditu, manažmentu rizík a Corporate Finance u zákazníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach, medzi inými v energetike, obchode, výrobe, vývoji softvéru, IT služieb a nehnuteľností.

Ivan Paule sa špecializuje na služby auditu, podpory pri transakciách, IFRS, interné kontroly a poradenstvo manažmentu stredne veľkých firiem.

 

životopis Ivan Paule