Disclaimer

Všetky informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sú určené výhradne ako všeobecné informácie pre osobnú potrebu čitateľa, ktorý preberá plnú zodpovednosť za ich následné použitie.

Tieto informácie sú poskytované „tak ako sú“ bez záruky úplnosti, presnosti, včasnosti alebo bez záruky výsledkov získaných z použitia týchto informácií, resp. bez záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej alebo predpokladanej, a to vrátane,  ale nie len záruk výkonu, obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

Poskytnuté informácie by nemali byť používané ako náhrada za konzultáciu. Aj keď sme urobili všetko pre to, aby informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke boli získané zo spoľahlivých zdrojov, TPA Slovensko nie je zodpovedná za akékoľvek chyby, opomenutia alebo iné následky spôsobené použitím týchto informácií.

TPA AUDIT, s.r.o., TPA TAX, k.s.

 

TPA Slovakia is an independent member of the Baker Tilly Europe Alliance. The Baker Tilly Europe Alliance provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. TPA Slovakia is not an agent of the Baker Tilly Europe Alliance, nor an agent for Baker Tilly International, and does not have the authority to bind the Baker Tilly Europe Alliance or Baker Tilly International, or act on either entity’s behalf. None of Baker Tilly International, the Baker Tilly Europe Alliance, TPA Slovakia, nor any of the other member firms of Baker Tilly International or members of the Baker Tilly Europe Alliance has any liability for each other’s acts or omissions. In addition, neither Baker Tilly International, the Baker Tilly Europe Alliance, nor any other member firm has a right to exercise management control over any other member firm. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.