Výroba

| Čas čítania: 1 Min

Výrobné spoločnosti tvoria základňu našich auditných klientov.

Naši špecialisti sa zameriavajú na fungujúce kontrolné systémy, nákladové účtovníctvo vrátane kalkulácií.

Široká klientská základňa je predpokladom pre vykonávanie auditných testov s možnosťou porovnávacích štúdií. Daňoví špecialisti sú schopní poskytnúť poradenstvo pri zložitých otázkach výrobnej spoločnosti, vrátane DPH, medzinárodného zdaňovania, nákupu služieb a zahraničných dodávkach.

Pre stredne veľkých a väčších klientov ponúkame podporu v oblasti risk manažmentu a interného auditu (poradenstvo a softvér).