Úspešné vyslania zamestnancov

Presun zamestnancov do zahraničia je čím ďalej tým frekventovanejší proces vzhľadom na pretrvávajúcu internacionalizáciu obchodu a podnikania.

Dôsledkom odlišných, kultúrne-špecifických regulácií by mal byť každý presun zamestnanca posudzovaný individuálne, pretože je potrebné brať do úvahy jeho osobné a profesionálne potreby.

Expatrioti: Práca v zahraničí

TPA Group pripravila novú brožúru „Successful Secondments“, ktorá prináša aktuálne informácie v oblasti

  • pracovných zmlúv,
  • pracovného práca,
  • daní a
  • sociálneho zabezpečenia.

 

Publikácie

Súkromné: Investovanie na Slovensku 2021

Investovanie v Albánsku 2021