Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

S hrdosťou vám predstavujeme prvú správu o udržateľnosti skupiny TPA. V čase, keď globálne spoločenstvo čelí bezprecedentným výzvam, je pre podniky veľmi dôležité, aby prevzali zodpovednosť a transparentne informovali o svojom úsilí v oblasti udržateľnosti.

Uvedomili sme si, že naša zodpovednosť siaha ďaleko za hranice finančných výsledkov. Sme si vedomí, že naše aktivity môžu mať vplyv na ľudí, komunity a životné prostredie. Preto sme sa zaviazali, že udržateľnosť sa stane neoddeliteľnou súčasťou našej cezhraničnej podnikovej stratégie.

V tejto správe o udržateľnosti vám chceme poskytnúť komplexný pohľad na naše úsilie. Informujeme o našich iniciatívach zameraných na zníženie našej environmentálnej stopy, či už podporou energetickej účinnosti, prechodom na obnoviteľné zdroje energie alebo znížením produkcie odpadu. Okrem toho sa budeme venovať nášmu úsiliu podporovať diverzitnú a inkluzívnu pracovnú kultúru, v ktorej každý zamestnanec dostáva rovnaké príležitosti a oceňuje sa rozmanitosť.

V tejto správe o udržateľnosti poskytujeme prehľad o aktivitách skupiny TPA v roku 2022.

Dúfame, že táto správa bude pre vás zaujímavá a prajeme Vám príjemné čítanie!

Publikácie

Štúdia: Náklady na prácu v strednej a juhovýchodne…

Transferové oceňovanie v strednej a východnej Euró…

Správa o udržateľnosti 2022 – TPA Group

International Tax Survey- Baker Tilly Internationa…

Etický kódex TPA

TPA CBRE Real Estate Investment 2021

Renewable Energy

Investovanie v Čiernej Hore 2021

Granty na efektívne využívanie energií v CEE a SEE…

Úspešné vyslania zamestnancov